Pakalpojumi

Bibliotēkas piedāvājums
•    Grāmatu izsniegšana uz mājām
•    Laikraksti, žurnāli
•    Uzziņu sniegšana, konsultācijas
•    Pieeja elektroniskajām datu bāzēm
•    Internets, WiFi
•    Datori
•    Kopēšana, printēšana
•    Skenēšana
•    Termiskā iesiešana
•    Starpbibliotēku abonements
•    Galda spēles
•    Literatūras izstādes
•    Pasākumi

Maksas pakalpojumi