a a a

Jaunākās grāmatas

 • Bibliotēka aicina grāmatu jaunumus rezervēt attālināti – pa telefonu 67996266 ,

  e-pastā biblioteka@adazi.lv

  vai Ādažu bibliotēkas elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx

  Daiļliteratūra

  • Judina, Dace “Slazdā”
  • Mauriņa, Zenta  “Sirds mozaīka”. Atbalsis”
  • Žuravska, Dzintra “Testaments”
  • Joņevs, Jānis “Tīģeris”
  • Kolbergs, Andris “Mendela Davidsona briljanti”
  • Kūlis, Ēriks “Iezīmētie”
  • Silvere, Džosija  “Lidijas Bērdas divas dzīves”
  • “Bezgalības aka” /dzeja/
  • Anhems, Stefans “Izsvītrotie”
  • Butrima, Danuta “Bezgrēcīgās kūkas”
  • Stendāls “Feders”
  • Lipsone, Katri “Saldējuma pārdevējs”

  Daiļliteratūra bērniem

  • Gundars, Lauris  “Sveiks, Vali!”