Kopsavilkums par 23.10.2018. domes sēdi

25.10.2018.

Aizvadītajā domes sēdē visplašākās diskusijas deputātu vidū izraisīja jautājums par 1.-4.klašu skolēnu pārvietošanu uz jauno skolu un bērnudārza audzēkņu iespējamo pārvietošanu uz Ādažu vidusskolas ēku (bērnudārza siltināšanas laikā), jo savlaicīgi ir jāinformē vecāki, jāizplāno un jānodrošina telpu pielāgošana. Tāpat deputātus darīja bažīgus izpilddirektora informācija par nepieciešamību izskatīt domes rīcību gadījumā, ja jaunās skolas ēkas būvdarbi aizkavēsies un 2019.gada 1.septembrī tā nebūs pieejama mācību procesam. Deputāti lēma nākamajā Finanšu komitejā izskatīt rīcības variantus šādas situācijas gadījumā.

Domes priekšsēdētājs informēja deputātus par pašvaldības lielāko projektu īstenošanas gaitu (jaunajai skolai tiek likti logi, dambja pārbūvei tiek gatavota dokumentācija būvniecības iepirkumam, ir sagatavota specifikācija Dienas centra celtniecībai, notiek Mežaparka ceļa projektēšana).

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, kā arī Ādažu vidusskola sniedza prezentācijas par būtiskākajiem to darbības jautājumiem.

Iedzīvotāju ikdienu visbūtiskāk ietekmēs domes pieņemtie saistošie noteikumi “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ādažu novadā”, kas turpmāk noteiks  decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību.

Saistībā ar pensiju indeksāciju pieaugs domes materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojumam no 285 uz 310 eiro.

Vēl dome nolēma nojaukt 3 nelegāli uzbūvētas garāžas Attekas ielā 39 (aiz Ādažu slimnīcas) un precizēt braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem, kuriem nav pieejams sabiedriskais transports.