a a a

Kontakti

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, (1.stāvs)

Tālrunis: 67997350, 29486570, e-pasts: dome@adazi.lv

Valsts pakalpojumi: tālr. 66954800, adazi@pakalpojumucentri.lv 

KLIENTU IEVĒRĪBAI – gadījumā, ja nespējat ierasties domē apmeklētāju pieņemšanas laikā, lūdzam sazināties ar atbildīgo darbinieku pa tālruni, lai vienotos par pieņemšanu citā laikā, vai vērsties VPV Klientu apkalpošanas centrā.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: ar drošu elektronisko parakstu parakstītiem dokumentiem – epasts dome@adazi.lv vai , autorizējoties, e-iesniegums pašvaldībai portālā www.latvija.lv.

ĀDAŽU NOVADA DOME

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Tālrunis: 67996500, Fakss: 67997828, e-pasts: dome@adazi.lv

Domes apmeklētāju pieņemšanas laiks Domes darba laiks VPV Klientu apkalpošanas centra darba laiks Kases darba laiks:
Pirmdiena 10:00-13:00, 13:45-18:00Ceturtdiena 8:00-13:00, 13:45-17:00 P.8.00 – 18.00, O., T., C. 8.00 – 17.00, P. 8.00 – 14.00

P.8.00 – 18.00, O., T., C. 8.00 – 17.00, P. 8.00 – 14.00

(pusdienas pārtraukums 13.00 – 13.45)

P.10:00-18:00, T. 8:00-16:00, C. 8:00 – 17:00

(pusdienas pārtraukums 13.00 – 13.45)

Domes vadība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

67996500 maris.sprindzuks@adazi.lv

Pēc pieraksta, tālr.67996500

306.kab., pirmdienās plkst. 10.00-13.00, 13.45-18.00

Priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns 67895700 peteris.balzans@adazi.lv 237.kab., pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00
Izpilddirektors Guntis Porietis 67997585 guntis.porietis@adazi.lv 236.kab., pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00

Deputātu pieņemšanas laiki un kontaktinformācija ŠEIT.

Administrācija

Kanceleja

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Kancelejas vadītāja Jevgēnija Sviridenkova 67996500 jevgenija.sviridenkova@adazi.lv 306.kab.
Lietvedības sekretāre Sintija Tenisa  67996500 sintija.tenisa@adazi.lv 306.kab.
Iedzīvotāju reģistrēšanas un arhīva uzraudzības speciāliste Rita Makejeva 67996461 rita.makejeva@adazi.lv 232.kab.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Lietvedības sekretāre Aiga Kazule 67997350 aiga.kazule@adazi.lv VPVKAC, 1.stāvs
Lietvedības sekretāre Maija Rumpe-Kazlovska 67997350 maija.rumpe-kazlovska@adazi.lv VPVKAC, 1.stāvs
Klientu apkalpošanas speciāliste Alise Kreile 67997350

adazi@pakalpojumucentri.lv

alise.kreile@adazi.lv

 

VPVKAC, 1.stāvs

Informācija par dzīvesvietas deklarēšanu portālā pmlp@pmlp.gov.lv (elektroniski www.latvija.lv )

Finansists

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Finansiste Sarmīte Mūze 67997971 sarmite.muze@adazi.lv  

Grāmatvedības daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Galvenā grāmatvede Anete Vaivade 67997971 anete.vaivade@adazi.lv 323.kab.
Galvenās grāmatvedes vietniece Vineta Suhova 67996085 vineta.suhova@adazi.lv 304.kab.
Grāmatvede Dina Pumpure 67997388 dina.pumpure@adazi.lv 304.kab.
Grāmatvede Inguna Kozlovska 67996532 inguna.kozlovska@adazi.lv 305.kab.
Grāmatvede Kristīne Punenova 67997388 kristine.punenova@adazi.lv 304.kab.
Grāmatvede Anija Veita 67997388 anija.veita@adazi.lv 304.kab.
Grāmatveža palīgs IT jautājumos Arnis Osis 67996532 arnis.osis@adazi.lv 305.kab.
Grāmatvede – kasiere Velta Kirša 67997684 velta.kirsa@adazi.lv VPV Klientu apkalpošanas centrs, 1.stāvs
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Vera Saleniece 67996458 vera.saleniece@adazi.lv 305.kab.

Personāldaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Personāldaļas vadītāja Laila Raiskuma 67996461 laila.raiskuma@adazi.lv 232.kab.

Juridiskā un iepirkuma daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Daļas vadītāja Everita Kāpa 67895717 everita.kapa@adazi.lv 235.kab
Juriskonsults Kristīne Dadzīte 67895717 kristine.dadzite@adazi.lv 235.kab.
Juriste Nataļja Krasnova 67895717 natalja.krasnova@adazi.lv 235.kab.
Jurists Andris Spricis 67895714 andris.spricis@adazi.lv Būvvalde
Galvenā iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa – Jākobsone 67996298 alina.liepina@adazi.lv 234.kab.
Datu aizsardzības speciāliste Ieva Zandere das@adazi.lv

Attīstības un investīciju daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Daļas vadītājas p.i. Inita Henilane 67997300 inita.henilane@adazi.lv  238.kab.
Projektu vadītājs Normunds Masaļskis 67996086 normunds.masalskis@adazi.lv  239.kab.
Projektu vadītāja Inga Pērkone 67996086 inga.perkone@adazi.lv 239.kab.
Projektu vadītāja Gunta Dundure 67996086 gunta.dundure@adazi.lv  239.kab.
Projektu vadītāja Laura Indriksone
67996086  laura.indriksone@adazi.lv  239.kab.
Telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa 67700384  iveta.grivina@adazi.lv  239.kab.
Projektu koordinators Vallija Ošiņa 67997430 Gaujas ielā 16, 1.stāvs

Saimniecības un infrastruktūras daļa sid@adazi.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Daļas vadītājs Artis Brūvers 67996265 artis.bruvers@adazi.lv Pirmdiena:10:00–13:00,13:45-15:00
Ceturtdiena:15:00–17:00
Daļas vadītāja vietnieks Ivo Bērziņš 67996265  ivo.berzins@adazi.lv 314.kab.
Lietvedības vadītāja Linda Naļivaiko 67996265 linda.nalivaiko@adazi.lv 314.kab.
Tehniskā dienesta vadītājs Ivars Grīnbergs 67996265 ivars.grinbergs@adazi.lv 314.kab.
Automobiļa vadītājs – sagādnieks Kaspars Grāvis  67996265
Kapsētas pārzinis Andris Neimanis 67990549; 29811632
Ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sabļins 67996265 peteris.sablins@adazi.lv 314.kab. Pirmdiena: 15:00 – 18:00
Ceturtdiena: 15:00 – 17:00
Nekustamā īpašuma speciālists

Volli Kukk

 

67996900 volli.kukk@adazi.lv 233.kab.
Nekustamā īpašuma speciālista palīgs 67996900 233.kab.
Informācijas tehnoloģijas drošības un komunikāciju sistēmas administrators Dzintars Kronbergs 67996265 dzintars.kronbergs@adazi.lv 314.kab.
Hidromeliorācijas inženiere 67996265 314.kab. Pirmdiena:10:00–13:00,13:45–18:00
Ceturtdiena:10:00–13:00,13:45–17:00
Būvinženieris Māris Arnavs 67996265 maris.arnavs@adazi.lv 314.kab.
Projektu vadītājs Juris Antonovs 67996265 juris.antonovs@adazi.lv 314.kab.
Energopārvaldnieks Anrijs Zēbergs 67996265 anrijs.zebergs@adazi.lv 314.kab.

Izglītības, darba un jaunatnes lietu speciālists

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists Ināra Briede 67895700 inara.briede@adazi.lv  237.kab.

Sabiedrisko attiecību daļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Sabiedrisko attiecību vadītāja/laikraksta redaktore Monika Griezne 67997574 monika.griezne@adazi.lv  233.kab.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Jātniece 67997574 laima.jatniece@adazi.lv 233.kab.

Sporta daļa, Gaujas iela 30, Ādaži

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Sporta daļas vadītājs Pēteris Sluka

67389486

29264758

peteris.sluka@adazi.lv  Gaujas iela 30, Ādaži
Sporta daļas vadītāja vietnieks  Vasilijs Naumovs

67389490

22102127

vasilijs.naumovs@adazi.lv   Gaujas iela 30, Ādaži

Būvvalde

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Būvvaldes vadītāja Dace Medniece 67895708 dace.medniece@adazi.lv  279.kab.
Lietvedības vadītāja Sigita Jākobsone 67996490
Fakss:67996076
sigita.jakobsone@adazi.lv buvvalde@adazi.lv  278.kab.
Būvinspektors Kaspars Alksnītis 67895713 kaspars.alksnitis@adazi.lv 276.kab.
Būvinspektore Liene Krūze 67895713 liene.kruze@adazi.lv 276.kab.
Teritoriju plānotājs Silvis Grīnbergs 67895710 silvis.grinbergs@adazi.lv  278.kab.
Arhitekta palīgs – teritoriju plānotājs Andrejs Petskojs 67895710 andrejs.petskojs@adazi.lv  278.kab.
Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists

Jānis Tiļčiks

 

67895701 janis.tilciks@adazi.lv  278.kab.

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Vadītāja Aija Blaževiča 67996007

dzimtsaraksti@adazi.lv

aija.blazevica@adazi.lv

324.kab.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta: 3. stāvs, 324. kabinets

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00 – 16.00

Otrdiena 8.00 – 13.00

Trešdiena 8.00 – 12.00

Ceturtdiena 8.00 – 13.00

Piektdiena 10.00 -14.00 (piezvanot iepriekš)

Bāriņtiesa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Una Andersone

(atvaļinājumā no 16.jūlija līdz 1.augustam)

67997246 adazu-barintiesa@inbox.lv 277.kab.
Bāriņtiesas lietvedības vadītāja Astrīda Spilva 67997246 astrida.spilva@adazi.lv 277.kab.

Ērtākai saziņai ar pašvaldību, kā arī ātrākai informācijas apmaiņai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?”