Klientu apkalpošanas centram Ādažos – pieci gadi!

10.02.2019.

Pirms pieciem gadiem februārī Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33 A, novada iedzīvotājiem durvis vēra Klientu apkalpošanas centrs, piedāvājot ikvienam novada iedzīvotājam ātri un kvalitatīvi uzzināt visu sev interesējošo informāciju par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Ejot laikam līdzi, attīstoties un cenšoties apmierināt novada iedzīvotāju pieaugošās prasības un vajadzības, 2015.gada oktobrī klientu apkalpošanas centra atjaunotajās telpās darbu uzsāka Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC).

Taupot laiku un naudu, apmeklējot VPVKAC, novada iedzīvotāji saņem pašvaldības un vairāku valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus vienuviet. Piecu gadu laikā novada iedzīvotājiem palīdzam nokārtot pabalstus dažādās dzīves situācijās, pieņemam gada ienākumu deklarācijas un slimības lapas, sniedzam palīdzību dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, palīdzam pieprasīt izziņas no Valsts zemes dienesta, noformēt bezdarbnieka statusu, pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, nokārtot e-Talonus skolēniem un senioriem, kā arī saņemt vienu no vairāk nekā 100 VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem.

Katra klienta lūgums tiek individuāli izskatīts un meklēti risinājumi attiecīgajai situācijai. Nodrošinot uz klientu orientētu apkalpošanu, sazināmies ar valsts pārvaldes iestādēm un pēc iespējas mēģinām nodrošināt pieprasītā pakalpojuma rezultāta saņemšanu uz vietas VPVKAC vai atbildes saņemšanu portālā www.latvija.lv. Lai klients varētu saņemt valsts iestāžu pakalpojumus ātrāk, izdevīgāk, sev ērtākajā laikā un vietā, apmācām novada iedzīvotājus lietot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv, kā arī izmantot novadā deklarēto iedzīvotāju priekšrocības portālā www.epakalpojumi.lv.

Laikam mainoties, mainās arī VPVKAC darbinieki, nemainīgi augstai paliekot sniegto pakalpojumu kvalitātei. VPVKAC 2018.gada 01.jūnijā saņēma balvu un zelta diplomu kategorijā “Labākais vienotais klientu apkalpošanas centrs novadu nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru grupā”.

Paldies bijušajām un esošajām VPVKAC kolēģēm par profesionālu darbu, augstām zināšanām un personisku attieksmi, pildot pienākumus un sniedzot pakalpojumus novada iedzīvotājiem! Kancelejas vārdā izsakām pateicību VPVKAC klientiem par uzticēšanos, sadarbību, labiem vārdiem un kritiku, kas palīdz mums augt un attīstīties! Gaidīsim Jūs VPVKAC!

Kancelejas vadītāja J.Sviridenkova