a a a

Kas mainās iedzīvotājiem līdz ar Ādažu un Carnikavas novadu apvienošanu?

Līdz gada beigām, kad noslēgsies Ādažu un Carnikavas novadu apvienošana, šajā sadaļā varēs atrast apkopotas aktuālās izmaiņas, kas skars iedzīvotājus līdz ar abu novadu apvienošanu.

Carnikavas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem saņēmējs jānorāda Ādažu novada pašvaldība

03.08.2021.

Lūdzam Carnikavas pagasta nekustamā īpašuma nodokļu maksātājus, veicot maksājumu, kā saņēmēju norādīt Ādažu novada pašvaldību! Banku konti nemainās, tie ir tādi, kā norādīts maksāšanas paziņojumā.

Saziņa ar pašvaldību un pakalpojumu saņemšanas kārtība Ādažu un Carnikavas pagastos nemainās

01.07.2021.

Līdz ar Ādažu un Carnikavas novadu apvienošanu, no šodienas, 1. jūlija, abi novadi turpmāk būs apvienoti Ādažu novadā, kurā ietilpst Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Vairs nepastāv līdzšinējās atvasinātās publiskās personas “Carnikavas novada dome” un “Ādažu novada dome”, jo to apvienošanas rezultātā ir izveidota jauna atvasināta publiska persona “Ādažu novada pašvaldība”.

Abu bijušo pašvaldību iestādes un struktūrvienības kādu laiku darbosies paralēli (taču ne ilgāk, kā līdz 2021. gada nogalei), katra savā pagastā, līdz brīdim, kad pašvaldības dome pieņems lēmumus par iestāžu apvienošanu.

Vai gaidāmas izmaiņas iedzīvotājiem?

No 1.jūlija pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pakalpojumus Ādažos un Carnikavā varēs saņemt tāpat kā līdz šim, kā arī būs spēkā līdzšinējā kontaktinformācija – tālruņa numuri un e-pasti saziņai ar pašvaldību un tās iestādēm. Kontaktinformācija publicēta tīmekļvietnes www.adazi.lv, sadaļā “Kontakti”, un tīmekļvietnes www.carnikava.lv sadaļā “Pašvaldība / Kontaktinformācija”.

Ādažu VPV Klientu apkalpošanas centrs

Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pakalpojumus klātienē sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

Carnikavas VPV Klientu apkalpošanas centrs

Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs klientus pieņem klātienē, taču, lai izvairītos no drūzmēšanās un vienotos par ērtāko pieņemšanas laiku, lūdzam sazināties ar centra darbiniekiem pa tālruņa numuriem 29840610, 22013888, 29124828 vai rakstot uz e-pastu kac@carnikava.lv.

Vai jaunajā novadā ir spēkā vienoti pašvaldības saistošie noteikumi?

Nē, nav. Iepriekšējo pašvaldību saistošie noteikumi ir spēkā katrs savā pagasta teritorijā līdz brīdim, kad pašvaldības dome tos pakāpeniski pārskatīs un pieņems no jauna, bet ne vēlāk, kā līdz 2022. gada 1. jūnijam (izņemot par teritorijas plānojumu, kas katrā pagastā būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim). Tādējādi saistošajos noteikumos noteiktie pienākumi, tiesības, atbildības un priekšrocības katrā pagastā būs atšķirīgi, un attieksies tikai uz sava pagasta iedzīvotājiem un juridiskajām personām.

Pie kā vērsties neskaidrību gadījumos par pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību?

Vispirms – iedzīvotāju dzīvesvietas pagasta VPV Klientu apkalpošanas centrā. Padziļinātu jautājumu gadījumā – pie attiecīgās iestādes vai struktūrvienības vadītāja vai konkrētā speciālista, pēc tam – pie pašvaldības izpilddirektora. Carnikavas pagastā izpilddirektoru pārstāv Raimonds Garenčiks, bet visā novadā kopumā par pašvaldības iestāžu darbu atbild izpilddirektors Guntis Porietis. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties pie domes deputātiem, domes priekšsēdētāja un viņa vietniekiem, kā arī iesniegt Ādažu novada pašvaldības domei adresētus iesniegumus.