Kāpēc dažus ceļus tīra biežāk nekā citus?

13.01.2021.

Līdz ar biezākas sniega kārtas veidošanos pašvaldība turpina aktīvi tīrīt novada ielas un ceļus, lai tie būtu izbraucami automašīnām un ērti lietojami gājējiem. Tomēr ne visus ceļus novadā pašvaldība ir tiesīga tīrīt, kā arī tīrīšanas biežums un intensitāte dažādām ielām un ceļiem ir atšķirīgs. Kāpēc tā? Lai labāk izprastu – kāpēc kāda iela vai ceļš tiek tīrīti biežāk, savukārt citi – retāk, sniedzam plašāku skaidrojumu par ielu un ceļu uzturēšanu kārtību novadā.

Novada ielu un ceļu uzturēšana Ādažu novadā tiek veikta atbilstoši autoceļa uzturēšanas klasei, ko nosaka satiksmes intensitāte. Maģistrālās ielas tiek apstrādātas ar sāls materiāliem, savukārt grantētās ielas un ceļi tiek attīrīti no sniega, kad sniega sega sasniedz 10 cm biezumu. Ar konkrēto novada ielu un ceļu klasēm iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā Novads/Ielas un ceļi/ Ādažu novada pašvaldības ielu un ceļu karte ar uzturēšanas klasēm.

Vairumu Ādažu novada ceļu un ielu tīrīšanu veic vairāki pakalpojuma sniedzēji, kas tiek izvēlēti saskaņā ar atklātu konkursu. Šoziem ietvju un veloceliņu tīrīšanu mūsu novadā veic Saimniecības un infrastruktūras daļas Tehniskais dienests, savukārt maģistrālo ielu un ceļu braucamo daļu uzturēšanu – SIA “Eco Baltia vide”, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” un Z/S “Sitlapas””. Intensīvāk lietotos gājēju celiņus tīra domes algoti darbinieki (Vidusskolas, sākumskolas, Ādažu PII, Kadagas PII, Pašvaldības policijas, Gaujas 33a, Gaujas 16 ēku piegulošās teritorijas,  Gaujas ielas gājēju/velo celiņš, Pirmās ielas gājēju celiņš, Kadagas ceļa un Pasta ielas gājēju celiņi). Atlikušos maršrutus ziemā uztur Zemnieku saimniecība “Sitlapas”, Dainis Piebalgs, SIA „AGLV”.

! Pašvaldība ir tiesīga tīrīt tikai ceļus un ielas, kas ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā! Savukārt privātās ielas, ceļi, ietves un teritorijas no sniega jāattīra to īpašniekiem – juridiskām personām, tai skaitā veikaliem, aptiekām un citām juridiskām personām vai teritorijas īpašniekiem – fiziskām personām. Daudzdzīvokļu māju pagalmus tīra mājas apsaimniekotājs.

Ādažu novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums 12 ciemos ir 148 kilometri, kas ir sadalīti piecos maršrutos, ko uztur speciāli aprīkotas 5 traktora vienības un divas automašīnas. Nepārtrauktas snigšanas gadījumā nav iespējams nodrošināt sniega tīrīšanu vienlaicīgi visur un nodrošināt vienādu rezultātu 59 ceļos un 120 ielās, tāpēc darbi tiek veikti prioritārā secībā.

Fiziskām un juridiskām personām Ādažu novadā pieder kopskaitā 108 ielas un ceļi. Latvijas Valsts ceļi (bezmaksas infolīnija +371 8000 5555) apsaimnieko:
V-30 Rīgas gatve;
V-46 Attekas iela, Podnieku iela
V-47 ceļš no A1 uz Ataru ezeru;
V-48 Veckūlu iela;
V-50 ceļš uz Garkalni un Āņiem;
Mētru iela

Par pašvaldības ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas nepilnībām aicinām ziņot, zvanot Saimniecības un infrastruktūras daļai pa tālr. 67996265 vai mobilajā aplikācijā Mobio, norādot atrašanās vietu!