Kalngalē noslēdzies ESF rehabilitācijas projekts bērniem ar īpašam vajadzībām

18.01.2022.


Janvārī Carnikavas pagasta Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” noslēdzas ESF projekts “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” (Nr. 9.2.2.3/20/A/011), kas tika īstenots kopš 2020. gada 1. septembra.

Projekta ietvaros 15 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji  bez maksas saņēma dažādu speciālistu, piemēram, fizioterapeitu, ergoterapeitu, psihologu un logopēdu, 1182 pakalpojumus.

Projektu īstenoja Biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation”. Tas ir otrais rehabilitācijas projekts Kalngalē, kuru biedrība īsteno kopš 2019. gada.  Dalībnieku interese piedalīties otrās kārtas projektā bija īpaši liela. Lai nodrošinātu nodarbību turpinājumu bērniem ar invaliditāti, biedrība plāno piedalīties arī 3. kārtas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” projektu konkursa uzsaukumā, ja tas tiks izsludināts.

Biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation”