Kadagas bērnudārzs aicina darbā izglītības psihologu

06.04.2021.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā izglītības psihologu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība psiholoģijā, ir iegūts izglītības psihologa sertifikāts vai arī tiek noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu, darbojoties izglītības jomā, izglītības psihologa sertifikāta iegūšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Psihologu likuma 3.pants);
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasmes, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt psiholoģisko atbalstu bērniem pirmskolas izglītības programmas īstenošanā;
 • veicināt bērnu garīgo, sociālo un fizisko spēju attīstību, bērnu harmoniskas personības veidošanos;
 • sadarboties ar citiem skolotājiem, bērnu vecākiem;
 • piedalīties vecāku sapulcēs, atbalsta komandas un pedagoģiskās padomes sēdēs;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • darba laiks 30h/nedēļā, pilna slodze;
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR 948,00
 • profesiju klasifikatora kods 2634 03

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164 līdz 2021.gada 30.aprīlim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā apkopēju uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • rūpīga pieeja darba pienākumiem;
 • augsta atbildības sajūta pret veicamo darbu;
 • darba izpilde, pamatojoties uz higiēnas un pretepidēmisko plānu, sanitārajām normām;
 • prasme pielietot uzkopšanas rīkus, tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi;
 • valsts valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • veikt telpu un virsmu uzkopšanu un dezinfekciju;
 • kopt izglītības iestādes telpaugus;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:

 • darba laiks 40h/nedēļā, pilna slodze;
 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas;
 • bruto algu – EUR   550,00
 • profesiju klasifikatora kods 9112 01

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: piimezaveji@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164 līdz 2021.gada 30.aprīlim. Plašāka informācija pa tālruni 67511520, 67511522.