Kā, Tavuprāt, būtu jāizskatās jaunajai “Rimi” ēkai Carnikavā? Piedalies aptaujā un balso par vienu no 4 topošās Carnikavas “Rimi” ēkas apdares risinājumiem!

28.10.2022.
 

Lai jaunuzbūvēta ēka būtu ne vien praktiska un noderīga, bet palīdzētu veidot vidi novadā pievilcīgāku un iedzīvotājiem tīkamāku, pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis par iedzīvotājiem nozīmīgām ēkām, tāpēc līdz 27. novembrim aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā par būvniecības ieceri un nobalsot par vienu no četriem topošās tirdzniecības centra “Rimi” ēkas apdares variantiem.

SIA “Alfa projects” ir uzsākusi būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādi Tirdzniecības centra “Rimi” izbūvei Carnikavā, nekustamajos īpašumos Atpūtas ielā 1, Atpūtas ielā 3, Atpūtas ielā 3A.  

Balstoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem sabiedriskās apspriešanas laikā un Carnikavas pagasta vizuālās identitātes vadlīnijām, tehniskā projekta izstrādes laikā izstrādātāji veikuši korekcijas ēkas vizuālajā veidolā, vienā no piedāvātajiem variantiem paredzot otrā stāva terases daļu ēkas priekšpusē, tādējādi atsedzot fasādes un padarot konstrukciju vizuāli vieglāku, neizmainot ēkas augstumu. Labākai un vieglākai vizuālajai uztverei tiek piedāvāts fasādēs iekļaut pēc iespējas vairāk stiklojuma, kas rada vieglākas konstrukcijas iespaidu un vienlaicīgi dod ēkas iekšējā, dabīgā apgaismojuma nodrošinājumu, tādējādi rūpējoties par energoresursu būtisku ietaupījumu.

Tehniskā projekta izstrādes gaitā pievērsta būtiska uzmanība iedzīvotāju paustajam attiecībā uz vēlmi tirdzniecības centru redzēt kā iespēju aktivitātēm un atpūtai. Tāpēc atbilstoši likumiski iespējamajiem risinājumiem tiek paredzēts izbūvēt otro stāvu, kurā plānots izvietot sporta kompleksu, bērnu pasākuma izklaižu vietu, medicīnas iestādes, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus.

Tehniskā projekta izstrādes gaitā, pamatojoties uz 2021.gada 21.decembrī notikušās publiskās apspriešanas sanāksmes priekšlikumiem, kā arī precizējot atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai pieļaujamos būves apjomus, veikta tirdzniecības centra – ēkas platību un konfigurācijas precizēšana. Ēkas izvietojuma precizēšana ģenerālplānā balstīta uz saņemtajiem saskaņojumiem no SIA “Labie koki”,  no kā saņemts atzinums “Par plānotās būvniecības ietekmi uz kokiem” un VAS “Latvijas valsts ceļi”, ar ko saskaņots ēkas izvietojums.

Pamatkonstrukcija ēkas karkasam tiek paredzēta, izmatojot dzelzs konstrukciju un sendvičpaneļu risinājumu. Sendvičpaneļi tiks nosegti zem koka fasāžu apdares un apšūti ar dekoratīvajiem koka dēļiem atbilstoši pirms reģionālās reformas apstiprinātajām Carnikavas novada vizuālās identitātes vadlīnijām.

Aicinām balsot par vienu no četriem ēkas vizualizācijas variantiem šeit: APTAUJA