Kā pieteikties bezdarbnieka statusam Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā

30.04.2020.

Ja ārkārtējās situācijas laikā Jūs vai tuvinieks esat zaudējis darbu,  aktuāla kļūst pieteikšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam. Publicējam  informāciju, kur un kā to var izdarīt attālināti jebkurā dienā un laikā.

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina klientus iesniegt iesniegumu bezdarbnieka statusam  CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

E -iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai NVA var iesūtīt šādos veidos:

Lai pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā nākamājā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

  1. Ievadiet interneta pārlūka laukā https://cvvp.nva.gov.lv un pēc tam klikšķiniet uz CV un vakanču portāls. Pieslēdzieties portālam, izmantojot Latvija.lv piedāvātos autorizācijas līdzekļus.

Attēlota poga "pieslēgties"

2. Pēc veiksmīgas autorizācijas, izvēlieties sadaļu “E-pakalpojumi”:

E-pakalpojumu poga

  1. No e-pakalpojumu saraksta, izvēlieties sadaļu “Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam”:

3.1. Izvēlieties statusu, kuru vēlaties iegūt: bezdarbnieks vai darba meklētājs:

Izvēles logs - bezdarbnieks vai darba meklētājs

3.2. Lejupielādējiet attiecīgo iesnieguma veidlapu:

Parādīts nosaukums - iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai

3.3. Iesnieguma veidlapu aizpildiet, saglabājiet datorā vai viedierīcē:

3.4. Klikšķiniet uz IZVĒLĒTIES FAILU un pievienojiet iepriekš aizpildīto iesnieguma veidlapu

Poga "izvēlēties failu"

3.5. Pēc pielikuma augšupielādes, izvēlieties sarakstā filiāli, kuru norādījāt iesniegumā, kā filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties

3.6. Klikšķiniet uz “ PIETEIKTIES STATUSAM

Poga "pieteikties statusam"

5. Pēc elektroniskā iesnieguma saņemšanas, lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

NVA sniegs rakstisku atbildi un noteiks dienu, kurā būs jāierodas izvēlētajā filiālē klātienē, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāsniedz ziņas par sevi, lai kopā ar NVA darbinieku izstrādātu individuālo darba meklēšanas plānu.

6. Pēc iesnieguma iesniegšanas lūdzu, aizpildiet CV sadaļu un apskatiet aktuālās vakances:

Poga "CV" un poga "vakances"

Uzmanību! Lai elektroniski pieteiktos bezdarbnieka pabalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jāaizpilda e-ieniegums Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv E-Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pa tālr.: 67997350 vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: dome@adazi.lv.

Ē-pakalpojumu logo "Valsts ir internetā"

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija