No 15. marta novada skolās uzsāks pieteikšanos 1. klasei

11.03.2022.

10.martā stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi novadā par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 1. klasē Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

Tāpat kā līdz šim:

  • Vecāki piesaka bērnu 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
  • Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk.
  • Vecāki piesaka bērnu izvēlētajā izglītības iestādē, iesniedzot iesniegumu.
  • Izglītības iestāde līdz 10.jūnijam informēs vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu.

Izmaiņas uzņemšanas secībā pa prioritātēm:

  • pirmos uzņems tos bērnus, kuri kopā vismaz ar vienu no vecākiem deklarēti tajā Ādažu novada pagastā, kurā atrodas izvēlētā izglītības iestāde (pagasta prioritāte);
  • nākamos – bērnus, kuri kopā vismaz ar vienu no vecākiem deklarēti Ādažu novadā un kuru brāļi un māsas mācās izvēlētajā izglītības iestādē;
  • nākamos – bērnus, kuri kopā vismaz ar vienu no vecākiem deklarēti Ādažu novadā;
  • nākamos – citā novadā deklarētos bērnus, kuru brāļi un māsas mācās izvēlētajā izglītības iestādē;
  • visbeidzot – citā novadā deklarētos bērnus.

Sīkāka informācija par uzņemšanas procesu un piedāvātajām izglītības programmām – izvēlētās izglītības iestādes mājaslapā.

Pieteikšanās uzņemšanai 1. klasē uz 2022./2023.mācību gadu tiks uzsākta 15. martā.

Šogad 1.klasēs plānots uzņemt:

 

Kontakti jautājumu gadījumā: