Jaunums! E-forma “Atteikšanās no nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām” pašvaldības E-adresē

16.11.2021.

Turpmāk Ādažu novada pašvaldībai iesniegumu par pašvaldības  pirmpirkuma tiesību izmantošanu/neizmantošanu uz nekustamo īpašumu būs iespējams iesniegt kā e-formu, izmantojot oficiālo simbols eE-adresi.

Fiziskām un juridiskām personām, kurām ir aktivizēta oficiālā e-adrese, ir pieejama e-forma “Atteikšanās no nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām” pakalpojuma pieteikšanai.

Soļu apraksts:

  • izvēlieties adresātu – Ādažu novada pašvaldība;
  • sadaļā “Izvēlies veidlapu” izvēlieties e-formu;
  • aizpildiet e-formu;
  • saglabājiet un pārejiet uz e-adreses ziņojuma nosūtīšanu;
  • pielikumā pievienojiet pirkuma līgumu;
  • nosūtiet, elektroniski parakstot, e-formu.

IEVĒRĪBAI! Iesniedzot iesniegumu, izmantojot Ādažu novada pašvaldības oficiālās e-adreses e-formu, pirkuma līgumam ir jābūt abpusēji parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kā arī e-forma, nosūtot, ir elektroniski jāparaksta.

E-forma “Atteikšanās no nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām” (fiziskām personām)

E-forma “Atteikšanās no nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām” (juridiskām personām)

E-formu hipersaites pieejamas arī pie šī pakalpojuma apraksta Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Pakalpojumi, kā arī portālā www.latvija.lv pakalpojuma aprakstā Šeit.