a a a

Izglītības jaunumi

  • Publicēta informācija par nomai pieejamajām telpām un pretendentu pieteikšanās kārtību Ādažu vidusskolā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

    Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

  • 2018.gada 8.jūnijā Ādažu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (projekts) (Id.Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu, kura mērķis ir paaugstināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (Ādažu PII “Strautiņš”) ēkas energoefektivitāti, veicot investīcijas energoefektivitātes pasākumos atbilstoši Ādažu novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības programmas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

  • 21. novembrī Saldus mūzikas skolā norisinājās 17. Jauno pianistu etīžu konkurss. Ādažu Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēja četri audzēkņi - Milana Žukova, Anqi Wu, Elizabete Šinkūna un Sandis Siliņš. Konkurss bija liels pārbaudījums jaunajiem pianistiem, jo visiem dalībniekiem bija jāspēlē viena obligātā etīde (katrā vecuma grupā sava), viena izvēles etīde un lirisks skaņdarbs.
  • Ādažu novada dome 23.oktobrī pieņēma noteikumus nr.12 “Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā”, kas nosaka eTalonu saņemšanas kārtību Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (turpmāk – vidusskola) skolēniem, kuriem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī kārtību autotransporta izdevumu apmaksai, ja nav pieejams sabiedriskais transports no skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu un atpakaļ.