a a a

Izglītības jaunumi

 •  

  Veicot projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (Id.Nr. 8.1.2.0/17/I/028) īstenošanu, turpinās Ādažu vidusskolas jaunas mācību īstenošanas vietas būvniecība Attekas ielā 16. Atgādinām, ka ēka tiek būvēta 800 skolēniem un šobrīd ir noslēgts līgums ar būvnieku par 1. (mācību klases 1.-4.klasei) un 2.kārtas (sporta zāles) būvniecību.

 • Foto Māris Vītols

   

 • Mūsu novadā ir daudz bērnu, kuriem pusotra gada vecumā  nākas doties uz bērnudārzu, jo viņu māmiņām jāatgriežas darbā. Vai ir varianti? Jā, ir! Piemēram, izmantot sertificētas aukles pakalpojumu un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles algai 150 eiro mēnesī. Vai iedrošināt savus ģimenes locekļus kļūt par bērna pieskatītāju un apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu aprūpes jomā, kvalificējoties aukles naudas saņemšanai.

 •  

  Jau otro gadu aicinām visus interesentus – gan pakalpojumu sniedzējus, gan bērnus, jauniešus un vecākus piedalīties  privāto interešu pulciņu gadatirgū Ādažu Kultūras centrā 3.oktobrī no plkst.18.00 – 20.00.

  No 18.00 Vēstures galerijā tikšanās ar firmas Alfarobot un Telpnīcas pārstāvjiem.

  18.30. un 19.30 Izstāžu zālē reālu šovu rādīs Vadima Čerepanova Extreme deju skolas un Andžeja Grauda bungu skolas audzēkņi un pedagogi, kā arī bērnu popgrupas “Rakari” dziedātāji.

 • Publicēta informācija par nomai pieejamu telpu un pretendentu pieteikšanās kārtību Ādažu vidusskolā. Plašāka informācija pieejama sadaļā pašvaldība/Noma un izsoles/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.