a a a

Izglītības jaunumi

 • Carnikavas pamatskolas ēka ar kokiemNoslēgušies Carnikavas pamatskolas ēkas paplašināšanas un pārbūves darbi Nākotnes ielā 1, Carnikavā. Skolu apmeklēja Būvniecības valsts kontroles birojs un pieņēma to ekspluatācijā. Liels prieks par veiksmīgu būvniecības procesa noslēgumu mācību gada beigās, lai jau līdz jaunā mācību gada sākumam varam iekārtot kabinetus skolēnu uzņemšanai jaunajās, skaistajās mācību telpās pārbūvētajā Carnikavas pamatskolā.

 • 1.jūnijā uzsāks bērnu uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 2022. gada 1.septembri, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

  Uzņemšana notiks šādā kārtībā:

  • Bērnu uzņemšanas komisija pieņems lēmumu par attiecīgajās vecumgrupās uzņemamo bērnu skaitu un dzimšanas datumiem;
  • atbilstoši komisijas lēmumam datubāzē tiks izgūti uzņemamo bērnu saraksti;
  • pēc saraksta pārbaudes tajā iekļauto bērnu vecākiem datubāzē tiks nosūtīts uzaicinājums uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, aicinot piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 1.
 • afiša

 • Atgādinām, ka pieteikšanās bērnu vasaras nometnēm un radošajām darbnīcām notiks 16., 17. un 18. maijā. Līdz tam aicinām vecākus iepazīties ar nometņu un radošo darbnīcu programmām un izvēlēties savam bērnam piemērotāko.
 • jaunieši29. un 30.aprīlī Ādažu novada pašvaldībā notika pirmās novada skolu pašpārvaldes tikšanās projekta “Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība”* ievaros. Vienkopus tikās jaunieši no Carnikavas pamatskolas, Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, lai gūtu zināšanas savas skolas pašpārvaldes darbības uzlabošanai, kā arī izvirzītu nākotnes vīziju par Ādažu novada jauniešu domi un iesaistītos pašpārvalžu aktīvā darbībā jauniešu sabiedriskās dzīves uzlabošanā.