Jaunieši Carnikavā izveido emocijzīmju izstādi

19.07.2022.

izstādes attēli

Carnikavas jaunieši projekta  “restart+ “ ietvaros ir izveidojuši lielisku EMOJI izstādi Carnikavas Novadpētniecības centrā.  EMOJI jaunatnei ir kā saziņas veids. Emocijzīmes ir mūsdienu digitālās pasaules neatņemama sastāvdaļa, kā mēs izsakām savas sajūtas. Tās nav nepieciešams tulkot vai lokalizēt, lai būtu ikvienam skaidri saprotamas. Šoreiz Carnikavas projekta  jaunieši iejūtas un parāda, kā izskatītos, ja šo emociju attēlojam reāli. Izrādās tas ir tik amizanti. Izstādes maketu sagatavoja carnikaviete  Elizabete Ankipova, izstādes dalībnieki ir projekta “restart+” jaunieši. Projektu vada biedrība DUEsport.

Projektu finansē ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Eiropas Sociālā fonda logo

 

 

jaunieši veido izstādes eksponātus

jaunieši veido izstādes eksponātus