Ja plāno uzsākt būvniecību novadā, ieskaties noteikumu projektā “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu” un izsaki viedokli!

16.03.2023.

māja un zālājs pagalmāLīdz 30.martam aicinām iedzīvotājus paust viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”, rakstot e-pastu dome@adazi.lv. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, tās aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kā arī atvieglojumus Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Noteikumi paredz, ka no nodevas samaksas atbrīvo politiski represētās personas un personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kas veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāžas individuālai lietošanai); Ādažu novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz 3 gadus deklarētas citas fiziskas personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un garāžas individuālai lietošanai) – 20 % apmērā, tāpat no nodevas atbrīvo novada pašvaldības iestādes, personas, kas veic pašvaldības pasūtītu būvobjektu būvniecību, kā arī, ja būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, valsts pārvaldes institūcijas. Ādažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētas juridiskas personas – 20 % apmērā.

Ar nodevas likmēm un pilnu saistošo noteikumu versiju aicinām iepazīties šeit: Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu .

 

 

Foto Pexels