Iztīrīts Lilastes ezera un Dūņezera savienojums

14.09.2018.

Jūlija beigās (27.07.2018.) Ādažu novada dome noslēdza līgumu ar SIA “SB Transbulk” par Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšanu.  Iepirkuma līgums “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” noslēgts par kopējo summu 15 050,57 eiro bez PVN. Projekts īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas rīkotā konkursa ietvaros, aktivitātē – “Publisko ūdeņu pārvaldība”. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums – 13 545,51 eiro bez PVN jeb 90% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros tika veikta ezeru savienojuma tīrīšana, veicot niedru pļaušanu, niedru slīkšņu un dūņu izrakšanu un daļēju to novietošanu ezeru savienojuma krastā.

Projekta mērķi:

Īstermiņa – Veikt Lilastes ezera un Dūņezera apsaimniekošanai nepieciešamo savienojuma tīrīšanu, lai nodrošinātu laivu izbraukšanas iespējas, paredzot niedru pļaušanu un niedru slīkšņu izvākšanu.

Ilgtermiņa – Veikt ezera apsaimniekošanu un biotopu kopšanu, lai nepieļautu ezera savienojuma aizaugšanu un nosprostojumu.

Līdzfinansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA)

Īstenošanas laiks: 11.04.2018.-06.09.2018.

Kopējās izmaksas: 15050.57 EUR bez PVN

Finansēšanas avoti un to apjoms:

LVAFA – 13545,51 EUR bez PVN;

ĀND – 1505,06 EUR bez PVN.

Laura Breidaka, projekta vadītāja

Foto – Artis Brūvers