Izstrādāti Lilastes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

27.09.2019.

20.septembrī saņemti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātie “Līlastes (Lilastes) zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

Noteikumi izstrādāti Zemkopības ministrijas izsludinātā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumu “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanai, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ietvaros.

Kopējā līguma summa – 1033,00 EUR, no kuriem 867,72 (84%) EUR tiek līdzfinansēti no Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai.  Noteikumi ir pētījums, uz kā pamata tiks izstrādāti licencētās makšķerēšanas noteikumi.

 

Foto Ilze Filipova