Izstrādāta vietne iedzīvotāju informētībai “Invazīvo sugu pārvaldnieks”

09.06.2021.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Dabas aizsardzības pārvalde LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

Vietne ir pieejama jebkuram interesentam saitē http://bit.ly/invazivs.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Dabas aizsardzības pārvaldes veidotajiem informatīvajiem materiāliem, lai izprastu Spānijas kailgliemeža iespējamo ietekmi, tā izplatības ierobežošanas metodēm un veicinātu ierobežošanas pasākumu veikšanu:

Buklets “Spānijas kailgliemezis – drauds Latvijas dabai”;
Spānijas kailgliemeža pārvaldības plāns

Līdz 2021. gadam ir apstiprinātas 108 sugas atradnes, tai skaitā Baltezerā. Karte elektroniski skatāma šeit.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot par jauniem Spānijas kailgliemeža atradņu gadījumiem, izmantojot vietni “Invazīvo sugu pārvaldnieks” (http://bit.ly/invazivs).  Īpašu uzmanību pievērst mazdārziņu rajoniem vai parkiem, kas nereti ir Spānijas kailgliemežu dzīvotnes un tālākas izplatības avoti.

Spānijas kailgliemeža izplatības karte