Izstādes un pasākumi oktobrī Ādažu bibliotēkā

03.10.2019.

Abonementā

•Izstāde “Laime kā ābols nenokrīt vasaras dārzā”
Rakstniekam, literatūrkritiķim Pēterim Aigaram – 115 (1904-1971)
•Izstāde  “Dzīves Gadalaiki”
Tulkotājam, dzejniekam Paulim Kalvam – 100 (1919-2003)
•Izstāde  “Piepildīta dzīve teātra pasaulē” 
Dramaturģei, režisorei Norai Vētrai – Muižniecei – 100 (1919-2005)
•Izstāde  “Literārās meistarības ģenialitāte” 
Angļu rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai – 100 (1919-2013)
•Izstāde  “Tālo zemju vilinājums”
Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram Heijerdālam – 105 (1914-2002)

Lasītavā

•Izstāde  “Tās dālijas man atgādina Tevi,
Kad pirmo reizi skolā tikāmies…”  /G. Račs/
6. oktobris – Skolotāju diena
•Izstāde  “Pasts tad un tagad”
9. oktobris – Pasaules pasta diena
14. – 18. oktobris  – ”Nākotnes profesijas”
Karjeras dienas Ādažu sākumskolas 2. klašu skolēniem
30. septembris – 4. oktobris – ikgadējā akcija “Dienas bez rindām 2019”
22. oktobrītikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde “Pieredze ir vārds”
Angļu rakstniekam Oskaram Vaildam – 165 (1854-1900)