Izstādes un pasākumi maijā Ādažu novada bibliotēkā

02.05.2019.

Abonementā

•Izstāde  “Laikmets un personība”
Rakstniekam Reinim Kaudzītem – 180 (1839-1920)
•Izstāde  “Simtiem sarunu pašiem sevī” 
Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)
•Izstāde  “Mūsu jūtu bezdibeņi”
Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 220 (1799-1850)
•Izstāde  “Triju kalumu olimpisko medaļu īpašnieks”
Sportistam, vieglatlētam Jānim Lūsim – 80 (1939)
•Izstāde „Tas ir Dalī”
Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī – 115 (1904-1989)

Lasītavā

•Izstāde   “Mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā”    /K. Skujenieks/
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
•Izstāde ,,Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidot”
9. maijs  – Eiropas diena
•Izstāde  “Mīļāko no visiem paldies
Vēlas sirds tev pasacīt!”   /A. Ķirškalne/
12. maijs – Mātes diena
LNB ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Rīga”

Bērnu literatūras nodaļā

•Izstāde „Pie mums ir brīnumlabi!” 
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65 (1954)
9. maijā – ekskursija BŽ 2018 dalībniekiem!