Izstādes un pasākumi decembrī Ādažu bibliotēkā

04.12.2018.

Abonementā

•Izstāde “Gudrība tik tad ir vērta, ja tā dzīves maldos svērta”
Skatuves mākslas pedagogam, rakstniekam Zeltmatim (īst. v. Ernests Kārkliņš) — 150
(1868–1961)
•Izstāde ”Senās zemnieku dzīves tēlotājs”
Rakstniekam  Apsīšu Jēkabam — 160 (1858–1929)
•Izstāde “Dulls un traks un visu mīlēts”
Aktierim, estrādes māksliniekam  Edgaram Liepiņam — 90 (1928–1995)
•Izstāde “Vārdi izskan, bet rakstītais paliek”
Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam — 100  (1918–2008)
•Izstāde “Itāliešu operu karalis”
Itāliešu komponistam Džakomo Pučīni — 160 (1858–1924)

Lasītavā

•Izstāde  “Putenis tāltālu pamalē, sudraba korāli spēlē.
                  Apburta dvēsele Latvijai mūžīgus saulgriežus vēlē”  /L.Vāczemnieks/
Adventa  laiks, Ziemassvētki – tradīcijas, godi
•Ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Zemgale”
5.decembrisLekcija par veselības stiprināšanu un saglabāšanu

Bērnu literatūras nodaļā

22. decembrisRīta pasākums pašiem mazākajiem “Mūsu mazā bibliotēka” lasītājiem