Izsludināts iepirkums Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” fasādes vienkāršotai atjaunošanai

30.11.2018.

2018.gada 8.jūnijā Ādažu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (projekts) (Id.Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu, kura mērķis ir paaugstināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (Ādažu PII “Strautiņš”) ēkas energoefektivitāti, veicot investīcijas energoefektivitātes pasākumos atbilstoši Ādažu novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības programmas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

Īstenojot projektu, 12.novembrī tika izsludināts iepirkums “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana”. Lai nodrošinātu projekta ietvaros veikto investīciju ilgtspēju un kvalitāti, atbilstoši iepirkuma prasībām, būvuzņēmējam 60 mēnešu garumā pēc būvdarbu pabeigšanas būs jāgarantē, ka pēc ēkas atjaunošanas sasniedzamais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei jeb enerģijas patēriņš apkurei standarta apkures sezonas apstākļos nav lielāks par 547,7 MWh/gadā jeb 119,5 kWh/m2 gadā.

Ādažu PII “Strautiņš” vienkāršoto atjaunošanu plānots veikt 2019.gadā, ne vēlāk kā līdz 31.10.2019. Domājot par bērnu drošību un veselību, Ādažu PII “Strautiņš” ēkā – siltināšanas procesa laikā izglītības process nenotiks. Šīs iestādes izglītojamiem pirmsskolas izglītības pakalpojumi jūnijā un jūlijā tiks nodrošināti Kadagas PII, savukārt augustā, un pēc nepieciešamības arī septembrī un oktobrī – Ādažu vidusskolas “C” korpusā, pielāgojot skolas telpas un teritoriju pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!