Izsludināta pieteikšanās telpu nomai Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē

20.09.2021.

Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpām Kadagas bērnudārzā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi. Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar noteikumiem var iepazīties ŠEIT.