Izsludināta pieteikšanās telpu nomai Ādažu sākumskolā un ēkā Gaujas ielā 16

09.01.2020.

Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpas nomai Ādažu sākumskolā un ēkā Gaujas ielā 16. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu. Piemēram, prioritāri jānodrošina sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, veselības aprūpes, vides un dzīvnieku aizsardzības funkciju. Ar noteikumiem var iepazīties ŠEIT.