Pašvaldības un novada iestāžu darbība ārkārtas situācijā no 13.marta līdz 14.aprīlim

13.03.2020.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Ministru kabinets 2020.gada 12.martā pieņēma lēmumu no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtas situāciju.

Ādažu novada domes vadība sasauca Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, sporta iestāžu un kultūras iestāžu un struktūrvienību vadītājus uz ārkārtas sanāksmi, lai nodrošinātu šādu ārkārtas situācijas noteikumu darbību Ādažu novadā:

Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (tālāk – VPVKAC) no 13.marta līdz 14. aprīlim nesniegs klātienes pakalpojumus.

Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus šajā laikā varēs saņemt:

Iedzīvotāji, kuri vēlas iesniegt gada ienākumu deklarācijas, to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā: https://eds.vid.gov.lv/login/, kā arī zvanot uz VID konsultatīvo tālr.: 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

 • Slēgtas izglītības iestādes (t.sk. Mūzikas un Mākslas skola, Sporta skola un interešu izglītības pulciņi), izņemot bērnudārzi, līdz tiks pārtraukta ārkārtas situācija.
  Pašvaldības bērnudārzi turpina darbību, bet bērnus var vest ar vecāku iesniegtu apliecinājumu, ka nav ceļojuši vīrusa skartajās valstīs vai kontaktējušies ar vīrusa skartajiem. Aicinām vecākiem izvērtēt bērnudārza apmeklējuma nepieciešamību un pēc iespējas tomēr paturēt bērnus mājās.
 • Ģimenēm, kuras nesen apmeklējušas vīrusa skartās valstis, aicinām RAKSTISKI informēt dārziņus par šo faktu un nodrošināt bērnu karantīnu mājas apstākļos.

Kontakti saziņai ar Mūzikas un mākslas skolu: tālr. 26892523, e-pasts: makslu.skola@adazi.lv

Kontakti saziņai ar Ādažu vidusskolu: mob. tālr.26462610

Kontakti saziņai ar Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu: tālr.27746508, e-pasts: sporta.skola@adazi.lv

 • Ādažu Brīvā Valdorfa skola ar bērnudārzu ir slēgti. Privātie bērnudārzi “Patnis”, “Brīvā Austras skola” un “Pasaku valstība” būs atvērti, bet uzņems bērnus ar RAKSTISKU vecāku iesniegtu apliecinājumu, ka nav ceļojuši vīrusa skartajās valstīs vai kontaktējušies ar vīrusa skartajiem.
 • Sociālais dienests iesniegumus pieņems elektroniski, e-pasts: soc.dienests@adazi.lv, kā arī tos var atstāt pastkastē pie ieejas Sociālajā dienestā Gaujas iela13/15. Zvanīt pa tālr. sociālajam darbiniekam 67996661, sociālajam darbiniekam ģimenēm ar bērniem 67809399
 • Pašvaldības policija turpinās darbu diennakts režīmā, kā arī turpinās izbraukumus neatliekamās situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli, bet iesniegumus pieņems elektroniski, e-pasts: policija@adazi.lv Iesniegumus var atstāt arī pastkastē pie policijas ieejas durvīm Depo ielā 2.  Policijas diennakts tālr. 67997005, 27762020
 • Bāriņtiesa apmeklētājus pieņems, iepriekš vienojoties pa tālr. 67997246 vai 67398037, kā arī elektroniski, rakstot: barintiesa@adazi.lv
 • Būvvalde nepieņems apmeklētājus klātienē, lūdzam sazināties ar būvvaldi elektroniski ar e-pastu starpniecību: buvvalde@adazi.lv. Atgādinām, ka no 1.janvāra būvniecības dokumentācijas iesniegšana un izskatīšana notiek elektroniski BIS sistēmā.
 • Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņems, iepriekš sazinoties pa tālr. 67996007.
 • Ādažu novada bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta, tāpēc bibliotēka aicina pagarināt termiņu bibliotēkas izsniegtajiem izdevumiem. Kontakti saziņai: biblioteka@adazi.lv; tālr. 67996266
 • Ādažu baseins un Sporta centrs šajā laikā būs slēgts, nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālr. 27138082 vai elektroniski: arnis.rozitis@adazi.lv
 • Ādažu Kultūras centrā tiek pārtraukts amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu process un pasākumu organizācija. Atcelti vai pārcelti kultūras pasākumi:
  SPIEDIENS Improvizācijas šovs – pārcelts uz nenoteiktu laiku
  BAIBAS SIPENIECES -GAVARES stāvizrāde – pārcelta:
  martā paredzētā izrāde uz 7.novembri plkst.16.00
  27.martā paredzētā izrāde uz 7.novembri plkst.19.00
  Deju studijas ZFORSE koncerts- pārcelts uz 23.maiju
  Kino filma KLASES SALIDOJUMS 2- pārcelts uz nenoteiktu laiku
  Vokālo ansambļu festivāls TIK PIE GAUJAS- pārcelts uz nenoteiktu laiku
  Pasākums SATIEC SAVU MEISTARU- pārcelts uz nenoteiktu laiku
  Tālr.saziņai ar Kultūras centru 29456335

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Savukārt par aktuālo informāciju par pašvaldības  pakalpojumu pieejamību informēsim domes tīmekļvietnē www.adazi.lv un sociālajās platformās.

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!