Izsaki viedokli par Ādažu novada attīstību līdz 31.martam! Piedalies aptaujā!

07.03.2023.

Baneris ar aicinājumu piedalīties aptaujā

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada pašvaldība laika līdz 31.martam veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada attīstību kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā un plānoto attīstību līdz 2027.gadam. Iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti un izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) uzraudzības ziņojumam.

Uzraudzības ziņojumā tiks ietverta informācija arī par īstenotajiem projektiem, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumi un ieteikumi turpmākai darbībai. Aicinām ikvienu iesaistīties attīstības programmas īstenošanas novērtējumā un izteikt priekšlikumus pašvaldības darbības uzlabošanai!

Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc attīstības programmas 1 pilna īstenošanas gada un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam.

Anketās sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketa ir anonīma, vārds un uzvārds nav jānorāda. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts savādāk. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām jomām.

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu elektroniski ŠEIT – APTAUJA.

Aptaujas anketas drukātā veidā pieejamas Ādažu novada pašvaldībā, informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” janvāra izdevumā. Aizpildītās anketas var ievietot aptaujas urnās:

  • Ādažos: Gaujas iela 33A (Klientu apkalpošanas centrā);
  • Ādažos: Gaujas iela 27B (Bibliotēkā);
  • Ādažos: Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā);
  • Ādažos: Gaujas iela 30 (Sporta centrā);
  • Carnikavā: Stacijas ielā 5 (Klientu apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā);
  • Carnikavā: Stacijas ielā 7 (Carnikavas Komunālservisā);
  • Carnikavā: Jūras ielā 1A (kultūras namā “Ozolaine”, Bibliotēkā);
  • Kalngalē Cīruļu ielā 10 (brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”).

 

 

 

Saistītās ziņas: Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli aptaujā par Ādažu novada attīstību!