Izmaiņas Ādažu Mākslas un mūzikas skolas un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas līdzfinansējuma maksā

24.07.2019.

Ar 2019.gada 1.septembra stājas spēkā jauni Ādažu novada saistošie noteikumi Nr.7/2019 (23.04.2019) “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, kas nosaka, ka no 2019.gada 1.septembra līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir 20 EUR par vienu izglītības programmu mēnesī.

Atvieglojumu kārtība saglabājas līdzšinējā, ja audzēknis un viens no vecākiem ir deklarēts Ādažos, tad:

* 25 % apmērā, ja ĀMMS audzēknis apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2018.gada 2.janvārim;

* 35 % apmērā, ja ģimenē dzīvo divi bērni kopā un tie apgūst kādu no programmām vienā skolā;

* 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

* 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā.

* 100 % apmērā par bāreni, bērnu ar invaliditāti un audzēkņiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.