Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde un ārkārtas domes sēde notiks 8.janvārī

07.01.2019.

8.janvārī plkst. 13:45 notiks ārkārtas domes sēde. Sēdes darba kārtība.

8.janvārī plkst. 14.00 notiks Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde. Iepazīties ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams šeit: Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas darba kārtība