a a a

Veselības veicināšanas radošās darbnīcas un nometnes

Vasarā tiks rīkotas bezmaksas radošās darbnīcas un nometnes bērniem:

  • Izglītojoši radošā darbnīca 7-9 gadus veciem bērniem garīgās veselības veicināšanai “VESELS. SPĒCĪGS. LAIMĪGS” 25.07.-29.07.2022. plkst. 9:00-16:00
  • Izglītojoši radošā darbnīca 7-9 gadus veciem bērniem garīgās veselības veicināšanai “DROŠSIRDIS” 01.08.-05.08.2022. plkst. 9:00-16:00
  • Izglītojoši radošā darbnīca 11-14 gadus veciem bērniem atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanai “NEXT LEVEL” 06.06.-10.06.2022. plkst. 9:00-16:00
  • Nometne 10-12 gadus veciem bērniem fiziskās veselības veicināšanai “AKTĪVĀ VASARA” 13.06.-17.06.2022. plkst. 9:00-16:00
  • Nometne 10-12 gadus veciem bērniem fiziskās veselības veicināšanai “EASY PEASY” 27.06.-01.07.2022. plkst. 9:00-16:00

Pieteikšanās radošajām darbnīcām un nometnēm notiks aizpildot veidlapu, pieteikšanās veidlapas būs aktīvas Ādažu novada mājas lapā JAUNUMU sadaļā no 17. maija plkst. 9.00 līdz nometņu/radošo darbnīcu grupas aizpildīšanaiLūdzu reģistrēties nometnēm savlaicīgi, jo grupas parasti ātri komplektējas. Dalībnieku skaits ierobežots! Dalībniekiem jābūt deklarētiem Ādažu pagastā ( jo aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros, kas turpinās no pagājušā gada).

! Veicot radošo darbnīcu un nometņu grupas dalībnieku komplektāciju, prioritāte būs daudzbērnu, trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, bērniem, kuri palikuši tikai ar 1 vecāku.

! Vienu bērnu var pieteikt tikai uz vienu radošo darbnīcu un vienu nometni.

Radošās darbnīcas un nometnes notiks Ādažu sākumskolā. Radošās darbnīcas un nometnes tiks īstenotas ievērojot COVID-19 pandēmijas ierobežojumus. Radošo darbnīcu un nometņu laikā tiks veikta fotofiksācija projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai.

 

Nometne 10-12 gadus veciem bērniem fiziskās veselības veicināšanai “EASY PEASY” 27.06.-01.07.2022. plkst. 9:00-16:00

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
9:00 Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē
9:15

Drošības un iekšējo kārtību noteikumu nodarbība. (iepazīstina Kristīne Bormane)

IEPAZĪŠANĀS SPĒLES

Vārds un īpašība

IEPAZĪŠANĀS SPĒLE

Alfabētiskie krēsli

Vērstas uz pozitīvu attieksmju veidošanu

Ledus laušanas spēle

Burvju kaste

Uzticību veidošanas spēle

Aklā bekošana

Pārgājiens fiziskās veselības veicināšanai
10:00 Fitnesa nodarbība – veidojot interesantu saturu, lai bērniem radītu patiku un vēlmi turpināt nodarboties ar to ikdienā. Fitnesa nodarbība – veidojot interesantu saturu, lai bērniem radītu patiku un vēlmi turpināt nodarboties ar to ikdienā. Fitnesa nodarbība – veidojot interesantu saturu, lai bērniem radītu patiku un vēlmi turpināt nodarboties ar to ikdienā. Fitnesa nodarbība – veidojot interesantu saturu, lai bērniem radītu patiku un vēlmi turpināt nodarboties ar to ikdienā. Pārgājiena turpinājums. Kopā līdz 9 km ar atpūtas pauzēm un spēlēm
12:00 Pusdienas Pusdienas Pusdienas  Pusdienas Pusdienas
13:00

Dambrete

Pamatu apgūšana, saspēle

Komunikāciju spēles – veidojot runas saskarsmi, mācoties izteikties.

 

Orientēšanās Ādažos – iepazīt savu novadu ar uzdevumu risināšanas metodi Saskarsmes spēles – dialoga veidošana, ideju apmaiņa, iesaistīšanās komandu darbā. Prieka spēle – kopīgas pasakas sacerēšana
14:00

Sarunu aplis –  Es šodien un rīt

 

Sporta nodarbība bērniem – ierādīt bērniem aktivitātes, kurās izmanto sporta inventāru Pārgājiena maršruta garums ap 5 km Sporta nodarbība bērniem– ierādīt bērniem aktivitātes, kurās izmanto sporta inventāru

Pārgājiena turpinājums.

 

15:30 Launags Launags Launags Launags Launags
15:45 Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa Dienas noslēguma aplis, Spilgtākie iespaidi
16:00 Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums

*Var mainīties pārgājiena dienas laiki (atkarīgs no laika apstākļiem)

 

Nometne 10-12 gadus veciem bērniem fiziskās veselības veicināšanai “AKTĪVĀ VASARA” 13.06.-17.06.2022. plkst. 9:00-16:00

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
9:00 Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē
9:15

Nometnes drošības un iekšējo kārtību noteikumu nodarbība.

IEPAZĪŠANĀS SPĒLES

Vārds un īpašība

 

IEPAZĪŠANĀS SPĒLE

Alfabētiskie krēsli

Vērstas uz pozitīvu attieksmju veidošanu

 

Ledus laušanas spēle

Burvju kaste

 

Uzticību veidošanas spēle

Aklā bekošana

 

Prieka spēle – kopīgas pasakas sacerēšana

 

10:00

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā

12:00 Pusdienas Pusdienas Pusdienas  Pusdienas Pusdienas
13:00

Smadzeņu fitness – dambrete

Pamatu apgūšana, saspēle

Komunikāciju spēles – veidojot runas saskarsmi, mācoties izteikties.

 

Pārgājiens* Ādažos ar uzdevumu risināšanu Izmantojot mobilā telefona aplikāciju.

Saskarsmes spēles – dialoga veidošana, ideju apmaiņa, iesaistīšanās komandu darbā.

 

Meklēšanas spēle mežā– attīstot vērošanu, atmiņu un atšķirt lietas, kas neiederas dabā.
14:00 Koriģējošā vingrošana – uzmanība vērsta uz tehnisko izpildījumu un stājas uzlabošanu. Koriģējošā vingrošana – uzmanība vērsta uz tehnisko izpildījumu un stājas uzlabošanu. Maršruta garums ap 5 km Koriģējošā vingrošana – uzmanība vērsta uz tehnisko izpildījumu un stājas uzlabošanu.

Sarunu aplis –  Es šodien un rīt

 

15:30 Launags Launags Launags Launags Launags
15:45

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

 

Dienas noslēguma aplis, Spilgtākie iespaidi

 

16:00 Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums

*Var mainīties pārgājiena dienas laiki (atkarīgs no laika apstākļiem)

 

Izglītojoši radošā darbnīca 11-14 gadus veciem bērniem atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanai “NEXT LEVEL” 06.06.-10.06.2022. plkst. 9:00-16:00

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
9:00 Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē Ierašanās nometnē
 

Nometnes drošības un iekšējie kārtības noteikumi

Iepazīšanās aktivitāte

Vārds un īpašība.

 

Tikšanās ar psihologu* Tematika -“Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana” un uzdevumu izdale pārgājienam. PĀRGĀJIENS* – ar psiholoģes sagatavotiem tematiskiem uzdevumiem par atkarību mazināšanu. Tikšanās ar psihologu. Tematika -“Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana”, diskusija par pārgājiena uzdevumiem.

Ledus laušanas spēle.

Akmeņu metafora.

 

10:00

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā.

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā.

 

Pārgājiena turpinājums Garums  ~ 9 km, vieglas pakāpes ar atpūtas un pusdienas pauzi.

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā.

 

Ūdens aktivitāte

spēles ūdenī, kas veicina  elpošanas sistēmas darbību, gulēšana uz ūdens miera stāvoklī, u.c. prasmes fizisko  aktivitāšu  veicināšanai ikdienā.

 

 

12:00 Pusdienas Pusdienas Pusdienas  Pusdienas Pusdienas
13:00 Diskusiju darbnīca . Es sava novada iedzīvotājs.

Galda spēļu darbnīca

Attīstīt domāšanu, ierādīt interesantu brīvā laika aizpildīšanas nodarbi ar draugiem un ģimenē.

 

Radošā darbnīca – “VARI”

Spēļošanas pamatmetodes, lai iemācītu uzticēties savām domām un vērojumiem..

Pārgājiena vidū.

 

RELAKSĀCIJAS AKTIVITĀTES

Iemācīties atpūsties bez datora u.c. Spēles kustībā.

Diskusiju darbnīca – fiziskās aktivitātes manā ikdienā.
14:00

Radošā darbnīca – “REDZI”

Spēļošanas pamatmetodes, lai pamanītu otrā dažādas detaļas.  

Radošā darbnīca – “DZIRDI”

Spēļošanas pamatmetodes, lai attīstītu klausīšanās prasmi. .

Pārgājiena turpinājums.

Tematisko uzdevumu rezultātu pārrunāšana ar dalībniekiem.

Radošā darbnīca – “DARI”

Spēļošanas pamatmetodes, lai uzņemtos iniciatīvu un sniegtu atbalstu otram.

Radošā darbnīca – “JŪTI”

Spēļošanas pamatmetodes, lai attīstu sajūtas, kuras neietekmē redze un dzirde.

15:30 Launags Launags Launags Launags Launags
15:45

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa.

 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa.

 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa.

 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa.

 

Dienas noslēguma aplis, Nometnes spilgtākās atziņas.

 

16:00 Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums Nometnes noslēgums

*Pārgājiena diena var mainīties, ja tajā dienā sola sliktus laikapstākļus.

 

Izglītojoši radošā darbnīca 7-9 gadus veciem bērniem garīgās veselības veicināšanai “DROŠSIRDIS” 01.08.-05.08.2022. plkst. 9:00-16:00

SAVSTARPĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 01.08.2022. PIRMDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 IEPAZĪŠANĀS. Veicināt savstarpēju komunikāciju, pozitīvu noskaņu un izpratni par nometnes programmu un gaidāmajām aktivitātēm. Iepazīties ar pedagogiem, ar nometnes programmu un iekšējās kārtības noteikumiem.
10:00 – 12:00 NODARBĪBA. ”Savstarpējās komunikācijas pamati”. Veicināt savstarpējo komunikāciju, lai ievirzītu nometnes programmā. Uzsākt dialogu – kas ir savstarpējā komunikācija un kas slikti ietekmē savstarpējo komunikāciju.
IZZINOŠA NODARBĪBA. ”Veselīga dzīvesveida pamati.” Veicināt teorētisku un vizuālu izpratni par veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Uzsākt savstarpējo dialogu starp bērniem (kas ir veselīgs dzīves veids, kas slikti ietekmē veselīgu dzīves veidu).
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 SADRAUDZĪBAS SPĒLES. ”Sports, draudzība, miers” Veicināt bērnu vispārējo fizisko aktivitāti un labsajūtu caur aktīvu darbošanos un radīt prieku sev un citiem. Dažādu sporta aktivitāšu veikšana gan individuāli, gan pāros, gan grupās.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.
GARĪGĀ VESELĪBA 02.08.2022. OTRDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 NODARBĪBA. ”Jūtas un emocijas kā priekšnosacījums veselīgu savstarpējo attiecību tapšanā” Veicināt bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību, akcentējot dalībnieku savstarpējās attiecības un sapratni savā starpā. Savstarpējās attiecības “tumšās” un “gaišās” puses – katrai ir ko pateikt (draudzība, aizvainojums, pāridarījums, t.s., internetā).
RADOŠI AKTĪVANODARBĪBA. ”Mans spēks ir mana vara.” Dot bērniem izpratni par to, ka spēks ir ne tikai fizisks, bet tas var būt prāta spēks, spēju spēks. Izmantojot radošās darbnīcas laikā veiktos uzdevumus, radīt bērnos vienlīdzības sajūtu, kas veicinātu savstarpējā līdzsvara un miera sajūtu.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 EKSKURSIJA Piedzīvojumu pilna ekskursija uz Ādažu jauno depo, lai iepazītos ar ugundzēsēju darba ikdienu, ekipējumu un drošsirdības stāstiem.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.
DROSME BŪT PAŠAM 03.08.2022. TREŠDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 RADOŠĀ DARBNĪCA. ”Drosme būt pašam” Dot iespēju katram bērnam izpaust savas prasmes (ko tu proti),  tādejādi iedrošinot  darboties  tālāk, attīstot savas iemaņas un talantus.  Iedrošināt, uzmundrināt, motivēt un dot ticību savām spējām.
Viesis. ‘‘Pirmā neatliekamā palīdzība” Apgūt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palīdzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 SPORTA AKTIVITĀTES. Radīt interesi par kustīgu dzīves veidu un konkrētu sporta veidu, piem. tenisu, futbolu, basketbolu, velo, fitnesu, zumbu u.c. Veikt jautras un daudzveidīgas sporta aktivitātes, piemērotas individuāli katram bērnam, tā attīstības un fiziskās sagatavotības līmenim.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.
PĀRGĀJIENS 04.08.2022. CETURTDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 IZZINOŠA NODARBĪBA. ”Unikalitāte, autentiskums un drosme, kas palīdz justies stipram” Nodarbība paredz informācijas apguvi interaktīvi un praktiski darbojoties individuāli, pāros un mazajās grupās, kā arī visiem dalībniekiem kopā.
PĀRGĀJIENS – EKSKURSIJA Došanās izzināt Ādažu novadu ar mērķi veicināt loģisko un garīgo domāšanu kustībā. Došanās izzināt Ādažu novadu ar mērķi veicināt loģisko domāšanu kustībā.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 SPORTA AKTIVITĀTES. Radīt interesi par kustīgu dzīves veidu un konkrētu sporta veidu, piem. tenisu, futbolu, basketbolu, velo, fitnesu, zumbu u.c. Veikt jautras un daudzveidīgas sporta aktivitātes, piemērotas individuāli katram bērnam, tā attīstības un fiziskās sagatavotības līmenim.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.
NOSLĒGUMA DIENA 05.08.2022. PIEKTDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 Nodarbība. ”Es un pasaule ap mani” Izzinoša praktiskā nodarbība ar mērķi izzināt sevi un pasauli ap mani.
KUSTĪBU NODARBĪBA. ‘‘KLUSUMS PIRMS VĒTRAS” Veicinot draudzīgu komandas darbu, kopā ar dalībniekiem izdomāt un sagatavoties sporta stafešu maratonam, kas veicinātu gan individuālus sasniegumus, gan komandas darbu.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 NODARBĪBA. ”Es, šodien un rīt” Pašnovērtējuma nodarbība, kurā katrs nometnes dalībnieks izvērtē, kas un kāds es esmu ŠODIEN, ko es daru vai nedaru. Kas es vēlos būt RĪT.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.

 

 

Izglītojoši radošā darbnīca 7-9 gadus veciem bērniem garīgās veselības veicināšanai “VESELS. SPĒCĪGS. LAIMĪGS” 25.07.-29.07.2022. plkst. 9:00-16:00

 

SAVSTARPĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 25.07.2022. PIRMDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 IEPAZĪŠANĀS. Veicināt savstarpēju komunikāciju, pozitīvu noskaņu un izpratni par nometnes programmu un gaidāmajām aktivitātēm. Iepazīties ar pedagogiem, ar nometnes programmu un iekšējās kārtības noteikumiem.
10:00 – 12:00 DRAUGS SEV UN CITIEM. ”Sadraudzēšanās spēles”. Veicināt savstarpējo komunikāciju un sadraudzību.
RADOŠA NODARBĪBA. ”Savstarpējās komunikācijas pamati”. Izmantojot radošo procesu un mākslas terapeitisko iedarbību, veicināt savstarpējo komunikāciju, savstarpējo attiecību uzlabošanu un ievirzītu nometnes programmā.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 IZZINOŠAS NODARBĪBAS. ”Veselīga dzīvesveida pamati.” Veicināt teorētisku un vizuālu izpratni par veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Uzsākt savstarpējo dialogu starp bērniem (kas ir veselīgs dzīves veids, kas slikti ietekmē veselīgu dzīves veidu).
KUSTĪBU NODARBĪBA. ”Veselā miesā, vesels gars”. Bērnu garīgās un fiziskās sagatavotības stāvokļa novērtēšana, izpildot dažādas intensitātes un slodzes sporta aktivitātes.  Veikt jautras un daudzveidīgas sporta aktivitātes, piemērotas individuāli katram bērnam, tā attīstības un fiziskās sagatavotības līmenim.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums.

Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Novērtēt dienas laikā iegūto informāciju un sniegt bērniem vērtējumu par dienas laikā paveikto.

 

 

 

GARĪGĀ VESELĪBA 26.07.2022. OTRDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 IZZINOŠA NODARBĪBA. ”Vienkārši paņēmieni kā veicināt pašapziņu sevī un citos” Situācijas modelēšana un izspēle. Nodarbība paredz informācijas apguvi interktīvi un praktiski darbojoties individuāli, pāros un mazajās grupās, kā arī visiem dalībniekiem kopā.
RADOŠĀ DARBNĪCA. ”Vesels. Spēcīgs. Laimīgs.” Dot iespēju katram bērnam izpaust savas prasmes (ko tu proti),  tādejādi iedrošinot  darboties  tālāk, attīstot savas iemaņas un talantus.  Iedrošināt, uzmundrināt, motivēt un dot ticību savām spējām.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 EKSKURSIJA.  ”Kas labs Ādažos” Iepazīšanās vizīte ”Ādažu Tenisa centrs”, kas rosinātu skolēnus nodarboties ar sporta aktivitātēm arī ikdienā.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Novērtēt dienas laikā iegūto informāciju un sniegt bērniem vērtējumu par dienas laikā paveikto.
SPĒKS UN VEKLĪBA 27.07.2022 TREŠDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 RADOŠĀ DARBNĪCA. ”Mans spēks ir mana vara.” Dot bērniem izpratni par to, ka spēks ir ne tikai fizisks, bet tas var būt prāta spēks, spēju spēks. Izmantojot radošās darbnīcas laikā veiktos uzdevumus, radīt bērnos vienlīdzības sajūtu, kas veicinātu savstarpējā līdzsvara un miera sajūtu.
KUSTĪBU NODARBĪBAS. ”Es un mans spēks”. Dot iespēju katram dalībniekam pārbaudīt savu spēku, izturību veicot dažādus sportiskus vingrinājumus. Dot iespēju novadīt sporta aktivitātes, kas veicinātu un attīstītu paša iegūtās kompetences, uzdrīkstēšanos uzņemties atbildību.  Tas attīstītu prasmi darboties komandā, spēju piedāvāt risinājumus nestandarta situācijās.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 EKSKURSIJA.  ”Kas labs Ādažos” Došanās izzināt Ādažu novadu ar mērķi veicināt loģisko un garīgo domāšanu kustībā. Iepazīšanās vizīte ”BMX Ādaži ”, kas rosinātu skolēnus nodarboties ar sporta aktivitātēm arī ikdienā.
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Novērtēt dienas laikā iegūto informāciju un sniegt bērniem vērtējumu par dienas laikā paveikto.
AKTĪVAM RADOŠUMAM 28.07.2022. CETURTDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10:00 – 12:00 MŪZIKĀLA NODARBĪBA. ”Mūzikas skaņas”. Radīt izpratni par mūzikas dažādību, tā ietekmi uz cilvēka veselību un garīgo izaugsmi. Izbaudīt dažādas aktivitātes ar mūzikas starpniecību un  skaņas ietekmi.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 EKSKURSIJA.  ”Kas labs Ādažos” Iepazīšanās vizīte ”FK Ādaži”, kas rosinātu skolēnus nodarboties ar sporta aktivitātēm arī ikdienā.
NODARBĪBA. ”Jūtas un emocijas kā priekšnosacījums veselīgu savstarpējo attiecību tapšanā” Veicināt bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību, akcentējot dalībnieku savstarpējās attiecības un sapratni savā starpā. Savstarpējās attiecības “tumšās” un “gaišās” puses – katrai ir ko pateikt (draudzība, aizvainojums, pāridarījums, t.s., internetā).
15:00 – 15:30 LAUNAGS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:30 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Novērtēt dienas laikā iegūto informāciju un sniegt bērniem vērtējumu par dienas laikā paveikto.
DZĪVOT LAIMĪGI 16.08.2019 PIEKTDIENA Mērķis
9:00 – 9:15 Bērnu ierašanās. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.
9:15 – 10:00 Rīta aplīts Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.
10;30 – 12:00 RADOŠAS NODARBĪBAS. ”Dzīvot laimīgi”. Veicināt bērniem analītisko domāšanu, Izzinot savas sajūtas un vēlmes. Spēt noraksturot sevi un savus nākotnes nodomus. Ar mākslas palīdzību palīdzēt bērniem izklāstīt savas vēlmes un noraksturot to, kas viņus dara laimīgus. Veicināt bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību,.
12:30 – 13:00 PUSDIENAS Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
13:00 – 15:00 PĀRGĀJIENS ar pikniku Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.
15:00 – 16:00 Dienas noslēgums. Pārliecināties par nedēļas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un iegūt bērnu viedokli par nometnes tēmas aktualitāti.

 

 

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.