a a a

Veselības veicināšanas radošās darbnīcas un nometnes

 

 

Paredzams, ka aktuālā informācija par veselības veicināšanas nometnēm 2023.gada vasarai tiks publicēta aprīlī/maijā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapas Jaunumos un pašvaldības sociālajā tīklā Facebook.*

 

 

*Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.