a a a

Radošās darbnīcas

Bērnu vasaras radošo darbnīcu apraksti

Aicinām  iepazīties ar Ādažu domes līdzfinansēto radošo darbnīcu aprakstiem un izvēlēties vienu, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm un ģimenes plāniem. Mērķauditorija – Ādažu novadā deklarētie bērni no 7 gadu vecuma (jābūt pabeigtai 1.klasei) līdz 12 gadu vecumam. Pieteikšanās elektroniski  domes tīmekļvietnē www.adazi.lv 30.jūnijā no  plkst.9.00.

Pašvaldības finansējums plānots 1 bērnam dalībai  tikai vienā   5 dienu radošo darbnīcu posmā. Vecāku līdzfinansējums – 35 eiro. Šajā summā iekļauta ēdināšana.