a a a

Radošās darbnīcas

Enerģiskie, atraktīvie, radošie pedagogi un nometņu vadītāji!

Noslēdzies radošo darbnīcu programmu konkurss. Līdzīgi kā pirms gada, skolēnus kopā ar vecākiem aicināsim iepazīties ar radošo darbnīcu programmu saturu un pieteikties dalībai, nosūtot pieteikumu izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei e-pastā inara.briede@adazi.lv. Informācija par radošo darbnīcu piedāvājumu tiks publicēta domes mājas lapā 25.aprīlī plkst. 9.00, kad arī sāksies pieteikšanās process.
Arī šogad radošās darbnīcas ir orientētas uz bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. Bērnu skaits radošajās darbnīcās būs lielāks kā iepriekš – 18 līdz 24 bērni. Kopā ar bērniem darbosies 2 pieaugušie – radošās darbnīcas vadītājs un vadītāja palīgs, kas ne vien nodrošinās darbnīcas programmas izpildi, bet arī gādās par bērnu drošību un iemācīs viņiem par to parūpēties pašiem. Vecāku līdzfinansējums – 35 eiro, domes līdzfinansējums vienam radošo darbnīcu posmam – 490 eiro.
Plānots, ka līdz maija vidum visi interesenti jau būs saņēmuši apstiprinājumu par dalību kādā no radošajām darbnīcām. Apstiprinājums par bērna reģistrāciju dalībai izvēlētajā radošajā darbnīcā tiks nosūtīts uz bērna vecāka norādīto e-pasta adresi.
Lai pieteikšanās noritētu raiti, lūdzam visu nepieciešamo informāciju iesniegt norādītajā secībā:
1. bērna vārds, uzvārds;
2. dzimšanas gads;
3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
4. klase (kurā mācīsies) un skola;
5. izvēlētā radošā darbnīca un datums;
6. otrā izvēlētā radošā darbnīca un datums (gadījumam, ja nepietiek vietas pirmajā izvēlētajā radošajā darbnīcā);
7. bērna vecāka kontakttālrunis saziņai gadījumos, ja izvēlētajā(s) radošajā(s) darbnīcā(s) jau būs sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.
!Tā kā mūsu novadā ir ļoti daudz bērnu un liels interesentu skaits, viens bērns varēs piedalīties tikai vienā radošajā darbnīcā.