a a a

Radošās darbnīcas

Enerģiskie, atraktīvie, radošie pedagogi un nometņu vadītāji!

Tieši Jūs aicinām kļūt par novada bērnu ceļabiedriem vasarā, piedāvājot savas idejas un to realizāciju radošajās darbnīcās Ādažu novadā!
Ādažu novada dome izsludina skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu ar mērķi iegūt labākās programmas, kas veicinātu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu komunikācijas prasmes, radošumu un komandas darba iemaņas.
Radošo darbnīcu mērķgrupa – Ādažu novadā administratīvajā teritorijā deklarēti bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Konkursu līdzfinansē Ādažu novada dome.
Konkursa koordinators un kontaktpersona – Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, tālrunis 67895700, e-pasts inara.briede@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu domes tīmekļvietnē www.adazi.lv sadaļā Izglītība/Radošās darbnīcas vai Pašvaldība/Konkursi  un iesniegt programmas līdz š.g. 10.aprīlim plkst.17.00 Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži.