a a a

Profesionālā izglītība

Profesionālās ievirzes izglītību novadā var apgūt Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā, kā arī Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola