a a a

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība”

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „PASAKU VALSTĪBA” darbojas kopš 2007.gada 1.jūlija.

Galvenie izglītības iestādes principi:
• sagatavot bērnus sekmīgam mācībām skolā;
• nodrošināt pēctecību pārejot no pirmsskolas uz skolu;
• sekmēt bērna vispusīgu attīstību;
• radīt bērnam iespēju izteikt sevi radošajās darbībās.

Mācību darbs ir orientēts uz procesu, radot vēlmi un motivāciju bērnam pašam izzināt pasauli – caur rotaļām, aktivitātēm, pasakām, spēlēm, eksperimentiem. Mūsu kopīgais mērķis meklēt ceļu, lai bērniņam palīdzētu  iejusties citu bērnu vidū, būt vienam no mums – gaidītam, cienītam un mīlētam.

Mazuļiem no 1 gada vecuma adaptācijas procesu iestādē atvieglo  attīstības skoliņa, kuru  mazuļi ar māmiņu, tēti  vai auklīti apmeklē kādu brīdi pirms uzsāk gaitas bērnu dārzā. Pēc nodarbībām skoliņā mazulis iepazīstas ar ikdienas ritmu grupiņā, personālu un saviem jaunajiem draugiem.  Katrs mazulis tiek  uzņemts ar mīlestību, gādību un mazuļa iemīļotām  mīļlietiņām ( knupīts, pudelīte, dažam sedziņa, citam lupatiņa vai mīkstā rotaļlieta).

Uz kopīgā sadarbības pamata katra diena “PASAKU VALSTĪBĀ” mazajam Cilvēkam ir jautra, atraktīva un radoša.

Kopš 2013. gada savu darbību uzsāka “PASAKU VALSTĪBAS” filiāle Gaujas ielā 4, ar 3 jaunām grupām: “Lācīši”, “Pūcītes” un “Zaķīši,” kuras piedāvā montesori nodarbības un pastiprinātu logopēda uzraudzību, konsultēšanu un darbu, izvērtējot katra bērna attīstību.

Mūsu pakalpojumi:

 • 1., 2. klašu skolēniem – pagarinātā grupa;
 • Bērnu dārzs bērniem no 1.g.v.
 • Attīstības skoliņa bērniem no 1.g.v. – 3.g.v.;
 • Angļu valodas pulciņš bērniem no 3.g.v.;
 • Keramikas pulciņš;
 • Kristīgās mācības pulciņš;
 • Krievu valodas pulciņš;
 • Individuāla bērna sagatavošana skolai;
 • Logopēda konsultācijas;
 • Psihologa konsultācijas un lekcijas;
 • Dejošana – Hip – hop;
 • Svinības kopā ar izvēlēto pasaku tēlu (Pepija, pirāts, princese u.c.tēli);
 • Telpu un sporta zāles īre;
 • Teātra izrādes bērniem.

Esam padomājuši un  izveidojuši savas  ikgadējās  tradīcijas, kuras atspoguļotas mājas lapaswww.pasakuvalstiba.com bilžu galerijā.

Mūsu tradīcijas:

 • 1.septembris – Zinību diena;
 • Miķeļdienas izstādes;
 • Valsts svētku svinēšana;
 • Tematiskie bērnu rīti;
 • Ģimenes sporta svētki;
 • Adventes rīti;
 • Ziemassvētku koncerts;
 • Lieldienas;
 • Māmiņu diena;
 • Pavasara talkas diena;
 • Bērnudārza dzimšanas dienas svinības;
 • Izlaidums;
 • Jāņi.

Popularizējot savu pedagoģisko pieredzi, skolotāji piedalās ne tikai dažādos pieredzes apmaiņas semināros, bet aktīvi līdzdarbojas to vadīšanā un organizēšanā arī citām pirmsskolām.

Mūsu lielākais gandarījums ir bērna prieks un sajūsma par jaunatklāto, paša spēkiem paveikto. Prieks, kad bērni no “PASAKU VALSTĪBAS” nodarbībām, kaut ko jaunu iemāca arī savām māsām, brāļiem un vecākiem. Mums pašiem tik daudz, kas aizgūstams no savu bērnu dzīvesprieka!

Noderīga informācija:

Ar 2014.gada 1.janvāri stājas spēkā MK noteikumi Nr.1462 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja “.

Kontaktinformācija

 

Ādaži, “PASAKU VALSTĪBA”, Gaujas iela 2B.

 

Ādaži, “PASAKU VALSTĪBAS” filiāle, Gaujas iela 4.

mob.:+37129483571 Mob.:+37127445168

e-pasts:vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com

mājas lapa: www.pasakuvalstiba.com

PPII “Pasaku valstība” – pašiem sava avīze

Sākot ar 2014. gada janvāri, PPII “PASAKU VALSTĪBA” ceļu pie saviem lasītājiem ir uzsākusi “PASAKU VALSTĪBAS” avīze. Jaunais informācijas avots sniedz ieskatu bērnudārza skaistākajos notikumos un ikdienas dzīvē. Tajā ir gan izklaidējoša, gan pamācoša informācija. Avīze iznāks vienu reizi mācību semestrī. Avīzes redakcijā aktīvi piedalās “PASAKU VALSTĪBAS” metodiķe Sanda Sīle, bet laipni aicināts ikviens interesents, kuram ir vēlme atspoguļot savu viedokli par notikumiem pirmsskolā, līdzdarboties jaunu rakstu tapšanā.