a a a

Privātā PII “Pērļu māja”

“Pērļu māja” ir privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kuras darbība balstīta M.Montesori pedagoģiskajā metodē. Rīgā izglītības iestāde darbojas jau astoto gadu, bet kopš 2021.gada 1.septembra “Pērļu māja” ir arī Kalngalē, Svīres ielā 2.

Bērna personība veidojas viņa dzīves pirmajos sešos gados, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tieši šajā laikā viņam tiktu dota iespēja apgūt lietas un attīstīt īpašības, kuras viņam būs noderīgas un svarīgas turpmākajā dzīvē. Tas, kas bērnam būtu jāapgūst šajā laikā ir ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī jāattīsta spēja koncentrēties, neatlaidība, griba un patstāvīga domāšana, spriestspēja. Tāpat arī ne mazāk svarīga prasme – pozitīva komunikācija un socializēšanās. Bērni, kuri ir tikuši attiecīgi atbalstīti šajos pirmajos – personības veidošanās gados, izaug par pieaugušajiem, kuriem ir spēcīga iekšējā motivācija, kuriem patīk mācīties, apgūt jaunas lietas, tādiem, kuri spēj domāt elastīgi un radoši un ir apzināti ne tikai attiecībā uz savām individuālajām vajadzībām, bet cieņpilni izturas pret citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi, tādējādi veicinot harmoniju pasaulē.

Montessori pedagoģijas galvenās sastāvdaļas ir:
Vide, kas kalpo bērna īpašajām vajadzībām katrā konkrētā viņa attīstības posmā.
Pieaugušais, kurš izprot bērna attīstību un vada viņu ar mērķi palīdzēt bērnam atrast viņa individuālo, dabisko ceļu.
Brīvība, kura dod iespēju bērnam pašam iesaistīties savā attīstībā, balstoties uz tikai viņam raksturīgo attīstības tempu.

Montessori un Tradicionālā pedagoģija
Tradicionālajā izglītības sistēmā pieaugušais ir tas, kurš izlemj, kas bērnam ir jāiemācās, un spēja saglabāt un atcerēties informāciju tiek lietota, kā mēraukla akadēmiskajiem sasniegumiem. Skolotājs ir aktīvs informācijas devējs, kamēr bērni ir pasīvi tās saņēmēji.

Montessori pedagoģijā viss balstās uz bērna paša aktivitāti. Skolotājam šeit ir cita loma – nodrošināt bērnus ar attiecīgajiem apstākļiem, kuros viņi tiek vadīti, lai paši spētu atrast un paņemt to, kas ir nepieciešams no tā, kas tiek piedāvāts. Bērni tādā veidā kļūst par aktīviem informācijas lietotājiem un ir spējīgi atvērt savu unikālo, individuālo potenciālu. To veicina arī apstāklis, ka viņi katrs mācās un apgūst lietas savā tempā un ritmā, koncentrējoties uz savām individuālajām tā brīža attīstības vajadzībām.

Montessori metodes pamatā ir pašvadīta mācīšanās, kur bērnam ir iespēja sajust sevī impulsu un izvēlēties, ko konkrētajā dienā, brīdī vēlās darīt. Jāatzīmē, ka tā nav visatļautība, jo brīvā izvēle ir apgūstamās vielas ietvaros un jebkurā gadījumā būs jāizzina visas mācību tēmas. Tādējādi bērns mācās uzņemties atbildību par to, kas viņam patīk, ko gribās darīt (būt autoritātei sev) pretēji sekošanai citu norādēm. Metode balstās uz 5 galvenajiem blokiem, kuri seko attiecīgi viens otram: praktiskā dzīve, sensorika, valoda, matemātika, kultūra.

Ar praktiskās dzīves vingrinājumiem, piemēram, burkānu mizošanu, trauku mazgāšanu, ģērbšanos u.c., attīsta nevien ļoti nozīmīgās pašapkalpošanās prasmes, bet arī mazo, lielo motoriku, koncentrēšanās spējas, acu, roku koordināciju u.c. Bērni vēlas būt piederīgi, tāpēc ļoti kopē vecākus, citus pieaugušos un grib prast darīt kā viņi. Tieši pašapkalpošanās prasmes ir tās, kuras bērniem pirmsskolas vecumā, ap 2-4 gadiem, ir izteikta pašmotivācija darīt. Tas audzē veselīgo ego – es protu, es varu, “es pats” periods! Ja šo darbošanos atbalsta, ir ielikts pamats tālākajām “mācībām”, kas sekos (sensorika, valoda, matemātika, kultūras bloks).

Atbilstoša vide ir viens no Montesori metodes galvenajiem pamatprincipiem. Tikpat svarīga, cik didaktisko materiālu bāze iekštelpās, ir svarīga arī ārējā vide. Bērniem tiek dota iespēja stādīt, sēt, kopt – audzēt un pēc tam redzēt un baudīt sava darba augļus, rūpējoties par mazdārziņu “Pērļu mājas” pagalmā.

 

Ievērojot vienu no galvenajiem Montesori metodes principiem un atbalstot bērnus viņu sociālo prasmju attīstīšanā, grupās ikdienu kopā pavada dažāda vecuma bērni. Ir svarīgi veidot jaukta vecuma klases. Mūsu (Montesori) skolas parāda, ka dažāda vecuma bērni palīdz viens otram. Starp diviem šādiem (dažāda vecuma) bērniem valda tāda komunikācija un harmonija, kuru mēs reti kad varam novērot pieaugušo un mazu bērnu starpā.

Kontaktinformācija

adrese: Svīres ielā 2, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
e-pasts:  info@perlumaja.lv
mob. 25660606
mājas lapa: www.perlumaja.lv