a a a

Pašvaldības līdzfinansētās nometnes

Pieteikšanās jaunai bērnu un jauniešu vasaras nometnei 25. maijā no plkst.16.00

Jauna pieteikšanās DIENAS nometnei “Aizmirstie dārgumi” sāksies 25.05.2022. plkst.16:00. Nometnes norises laiks: no 27.06. līdz 01.07.2022. (brīvas 20 vietas) 

! Atgādinām, ka nometnes dalībniekam ir jābūt deklarētam Ādažu novadā un dalībnieks kalendārajā gadā var saņemt līdzfinansējumu tikai vienā nometnē.
Lūdzam pieteikties tikai vienā nometnē! Ja esat jau šogad pieteicis bērnu kādā no pašvaldības nometnēm un saņēmis apstiprinājumu, tad pieteikties šajā kalendārajā gadā vairāk nav iespējams.
Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES” un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju. Papildus informāciju par pieteikšanās kārtību var saņemt, rakstot e-pastā: alise.timermane@adazi.lv
Pieteikšanās dienas nometnei “Aizmirstie dārgumi” sāksies 25. maijā no plkst.16.00

 

DIENAS nometne

Vecuma

posms

Norises laiks Nometnes nosaukums Apraksts Norises vieta, īstenotājs un vadītājs
10 – 12 gadi

27.06.-01.07.

 

9.00- 16.00

( iespēja 1 nakti nakšņot teltī)

 

 

PIETEIKTIES

 

 

 

! Prioritāte būs bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Aizmirstie dārgumi”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājiens un erudīcijas spēles. Erudīcijas spēles notiks viktorīnu veidā, kā arī meklējot kontrolpunktus un izzinot ar novada uzņēmējiem saistītas lietas, t.sk. arī fakti par precēm, kuras savulaik bija pieprasītas un mūsu novadam nesa popularitāti. Ceturtdienas noslēgumā dalībnieki pēc brīvprātības principa varēs doties pārgājienā ar nakšņošanu teltīs. Ja gadījumā kāds no dalībniekiem nevēlēsies pievienoties pārgājienam, tad viņam piektdienas rītā tiks piedāvāta viņa transportēšana no skolas uz nometnes telšu vietu, lai viņam dotu iespēju pilnvērtīgi piedalīties nometnes piektdienas aktivitātēs.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības, to var apmeklēt arī bērni ar īpašām vajadzībām atbilstoši savām fiziskajām, garīgajām spējām un vēlmēm.

Carnikavas pamatskola,  Garā iela 20, Carnikava

Vadītāja – Arnita Kampāne,

Organizē – biedrība “Vikando”

 

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

 

 

 

Dalības maksa 60 EUR

 

 

Aicinām iepazīties arī ar brīvajām vietām uz citām Ādažu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu vasaras nometnēm(tabulā zemāk⬇️): 

Diennakts nometne “Robopilots -Laumās”  no 13.06.-18.06.2022. (brīvas vēl 15 vietas)  līdz 02.06.
Diennakts nometne “Robopilots -Laumās”  no 11.07.-16.07.2022. (brīvas 9 vietas )  līdz 10.06.
Diennakts nometne  “Ādažu patruļa”  no 26.06.-01.07.2022. (brīvas 2 vietas )  līdz 10.06.
Diennakts nometne ““Superpiedzīvojums” no 24.07.-30.07. (brīvas 6 vietas)

Pieteikšanās bērnu un jauniešu 2022. gada vasaras nometnēm

Aicinām iepazīties ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu aprakstiem un no izsludinātā pieteikšanās datuma pieteikties vienai, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm un ģimenes plāniem. Maija beigās plānots papildināt  DIENAS nometņu piedāvājumu, jo pagarināts oganizatoru konkurss uz dienas nometņu projektiem.

Nometnes dalībniekam ir jābūt deklarētam Ādažu novadā un kalendārajā gadā var saņemt līdzfinansējumu tikai vienā nometnē. Vecāku līdzfinansējums DIENAS nometnei ir 60 eiro. DIENNAKTS nometnēm – atbilstoši īstenotāju noteiktajai dalības maksai.

Pieteikšanās – elektroniski  zemāk pie katras nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju.(Pieteikšanās kontaktformas būs aktīvas tikai no konkrētajām nometnēm izsludinātajiem pieteikšanās datumiem!)

Papildus informāciju par pieteikšanās kārtību var saņemt, rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazi.lv

Diennakts nometnēm 8 – 17 gadi pieteikšanās sāksies 16.maijā  plkst. 10:00
Dienas nometnēm 7 – 9 gadi pieteikšanās sāksies 18.maijā  plkst. 10:00
Dienas nometnēm 10 – 12 gadi pieteikšanās sāksies 18.maijā  plkst. 12:00

 

DIENAS nometnes

Vecuma

posms

Norises laiks Nometnes nosaukums Apraksts Norises vieta, īstenotājs un vadītājs
7 – 9 gadi

27.06.-01.07.

 

9:00- 16:00

(iespēja 1 nakti nakšņot teltī)

 

 

PIETEIKTIES

! Prioritāte būs bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Aizmirstie dārgumi”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājiens un erudīcijas spēles. Erudīcijas spēles notiks viktorīnu veidā, kā arī meklējot kontrolpunktus un izzinot ar novada uzņēmējiem saistītas lietas, t.sk. arī fakti par precēm, kuras savulaik bija pieprasītas un mūsu novadam nesa popularitāti. Ceturtdienas noslēgumā dalībnieki pēc brīvprātības principa varēs doties pārgājienā ar nakšņošanu teltīs. Ja gadījumā kāds no dalībniekiem nevēlēsies pievienoties pārgājienam, tad viņam piektdienas rītā tiks piedāvāta viņa transportēšana no skolas uz nometnes telšu vietu, lai viņam dotu iespēju pilnvērtīgi piedalīties nometnes piektdienas aktivitātēs.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības, to var apmeklēt arī bērni ar īpašām vajadzībām atbilstoši savām fiziskajām, garīgajām spējām un vēlmēm.

Carnikavas pamatskola,  Garā iela 20, Carnikava

Vadītāja – Arnita Kampāne,

Organizē – biedrība “Vikando”

 

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

 

 

 

Dalības maksa 60 EUR

 

 

7 – 9 gadi

04.07.-08.07.

9:00- 16:00

PIETEIKTIES

 

“Meistarnīca Māksla” Nometnē ir bērni izzinās sadzīviskas lietas un iemācīsies pa kripatiņai no radošās un laikmetīgās mākslas, dārzniecības un  kulinārijas mākslas, sporta un foto mākslas. Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka aktīvs un veselīgs dzīves veids, veicināta praktiska radošu darba prasmju attīstība, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstība, veidots priekšstats un sapratne par dažādiem mākslas veidiem un to procesiem, kas veicinās atbildību par veikto darbu, attīstīs saskarsmes un sadarbības spējas, attīstīs prasmes novērtēt savu un citu darbu.

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”e-pasts: info@attistibasparks.lv

Dalības maksa 60 EUR

 

7 – 9 gadi

11.07.-15.07.

 

9:00- 16:00

( iespēja 1 nakti nakšņot teltī)

 

 

PIETEIKTIES

 

! Prioritāte būs bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Aizmirstie dārgumi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājiens un erudīcijas spēles. Erudīcijas spēles notiks viktorīnu veidā, kā arī meklējot kontrolpunktus un izzinot ar novada uzņēmējiem saistītas lietas, t.sk. arī fakti par precēm, kuras savulaik bija pieprasītas un mūsu novadam nesa popularitāti. Ceturtdienas noslēgumā dalībnieki pēc brīvprātības principa varēs doties pārgājienā ar nakšņošanu teltīs. Ja gadījumā kāds no dalībniekiem nevēlēsies pievienoties pārgājienam, tad viņam piektdienas rītā tiks piedāvāta viņa transportēšana no skolas uz nometnes telšu vietu, lai viņam dotu iespēju pilnvērtīgi piedalīties nometnes piektdienas aktivitātēs.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības, to var apmeklēt arī bērni ar īpašām vajadzībām atbilstoši savām fiziskajām, garīgajām spējām un vēlmēm.

 

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16, Ādaži

 

Vadītāja – Arnita Kampāne,

Organizē – biedrība “Vikando”

 

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

Dalības maksa 60 EUR

 

7 – 9 gadi

11.07.-15.07.

9:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

“Draugs mans”

Nometnes uzdevums ir nodrošināt aktīvas brīvdabas nodarbības, kas attīsta bērnu un jauniešu izaugsmi, pilnveidojot savstarpējo komunikāciju, runas mākslu caur dažādām spēlēm, sarunām un kopā būšanu. Bērniem būs iespēja paskatīties uz daudzām lietām no malas gan iejūtoties dažādās lomās speciālu uzdevumu un spēļu laikā, gan no foto kameras puses, jo ne vienmēr viss izskatās tā kā izskatās.

Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka aktīvs un veselīgs dzīves veids, veicināta praktiska radošu darba prasmju attīstība, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstība, veidots priekšstats un sapratne par dažādiem notikumiem novadā.

 

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

Dalības maksa 60 EUR

 

10- 12 gadi

18.07.-22.07.

 

9:00- 16:00

( iespēja 1 nakti nakšņot teltī)

 

 

PIETEIKTIES

 

 

! Prioritāte būs bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Aizmirstie dārgumi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājiens un erudīcijas spēles. Erudīcijas spēles notiks viktorīnu veidā, kā arī meklējot kontrolpunktus un izzinot ar novada uzņēmējiem saistītas lietas, t.sk. arī fakti par precēm, kuras savulaik bija pieprasītas un mūsu novadam nesa popularitāti. Ceturtdienas noslēgumā dalībnieki pēc brīvprātības principa varēs doties pārgājienā ar nakšņošanu teltīs. Ja gadījumā kāds no dalībniekiem nevēlēsies pievienoties pārgājienam, tad viņam piektdienas rītā tiks piedāvāta viņa transportēšana no skolas uz nometnes telšu vietu, lai viņam dotu iespēju pilnvērtīgi piedalīties nometnes piektdienas aktivitātēs.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības, to var apmeklēt arī bērni ar īpašām vajadzībām atbilstoši savām fiziskajām, garīgajām spējām un vēlmēm.

 

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16, Ādaži

 

Vadītāja – Arnita Kampāne,

Organizē – biedrība “Vikando”

 

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

 

Dalības maksa 60 EUR

 

7 – 9 gadi

08.08.-12.08.

9:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

“Meistarnīca Māksla” Nometnē ir bērni izzinās sadzīviskas lietas un iemācīsies pa kripatiņai no radošās un laikmetīgās mākslas, dārzniecības un  kulinārijas mākslas, sporta un foto mākslas. Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka aktīvs un veselīgs dzīves veids, veicināta praktiska radošu darba prasmju attīstība, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstība, veidots priekšstats un sapratne par dažādiem mākslas veidiem un to procesiem, kas veicinās atbildību par veikto darbu, attīstīs saskarsmes un sadarbības spējas, attīstīs prasmes novērtēt savu un citu darbu.

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 60 EUR

 

7 – 9 gadi

15.08.-19.08.

9:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

“Draugs mans”

Nometnes uzdevums ir nodrošināt aktīvas brīvdabas nodarbības, kas attīsta bērnu un jauniešu izaugsmi, pilnveidojot savstarpējo komunikāciju, runas mākslu caur dažādām spēlēm, sarunām un kopā būšanu. Bērniem būs iespēja paskatīties uz daudzām lietām no malas gan iejūtoties dažādās lomās speciālu uzdevumu un spēļu laikā, gan no foto kameras puses, jo ne vienmēr viss izskatās tā kā izskatās.

Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka aktīvs un veselīgs dzīves veids, veicināta praktiska radošu darba prasmju attīstība, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstība, veidots priekšstats un sapratne par dažādiem notikumiem novadā.

 

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 60 EUR

 

DIENNAKTS NOMETNES

8 – 17 gadi

12.06.-18.06.

7 dienas (6 naktis)

 

PIETEIKTIES

 

“Dronu skola Robopilots – Laumās”

Nometnē aicina piedalīties puišus un meitenes kuriem tā būs pirmā pieredze dronu robotikā. Gan puišiem, gan meitenēm iemācīsim lodēt, izprast mikroelektroniku, pilotēt modernus FPV dronus. Diennaktī būs 6 akadēmiskās stundas nodarbību. Un vēl tik pat stundu būs aktīvas komandu spēles skaistā Laumu atpūtas parkā. Vasara ir domāta gan izklaidēm, gan mācībām!

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

Atpūtas parks “Laumas”, Talsu novads

Vadītājs- Normunds Masaļskis

Organizē – SIA Robopilots

e-pasts: normundam@inbox.lv

Dalības maksa 332 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 440 EUR)

 

9 – 16 gadi

03.07.-08.07.

6 dienas (5 naktis)

 

 

PIETEIKTIES

 

! Prioritāte būs bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Lauku labumi Smiltenē”

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājieni tuvākā apkārtnē, izzinošas ekskursijas un lauku labumu gatavošanas meistarklases, kā arī prāta spēles.  Prāta spēles notiks gan viktorīnu veidā, izzinot ar Ādažu novadu saistītas personas, notikumus, faktus, gan risinot dažādus uzdevumus pārgājienu spēļu kontrolstacijās. Teritorijā esošajā pirtiņā bērni apgūs pēršanās rituālu un/vai paši izdomās savu SPA procedūru; viņi varēs nodarboties ar dažādām ūdens aktivitātēm ezerā un ezera krastā. Sportisko aktivitāšu klāstā tiks piedāvāta tautas bumba, dažādas stafetes, ūdens šļakstīšanās cīņas ar pašu izgatavotiem pumpjiem. Radošās nodarbības notiks šķūnī – dalībnieki gatavos ūdens pumpjus, sapņu ķērājus, filcēs atslēgu piekariņus, lietaina laika gadījumā tiks paplašināts dažādu rokdarbu un prāta spēļu klāsts. Neizpaliekoša aktivitāte būs arī baiļu trasīte tumsā, kuras apmeklēšana būs brīvprātīga.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības, to var apmeklēt arī bērni ar īpašām vajadzībām atbilstoši savām fiziskajām, garīgajām spējām un vēlmēm.

 

Atpūtas bāze “Slīpi”, Smiltene, Smiltenes novads

 

Vadītāja- Arnita Kampāne

Organizē – Biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

Dalības maksa 182 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 290 EUR)

9 – 14 gadi

26.06.-01.07.

 

6 dienas (5 naktis)

 

PIETEIKTIES

 

BINDENTI diennakts nometne ‘’Ādažu patruļa’’ Nometnē kopā veicināsim pozitīvu domāšanu, izveidosim dzīves vērtību karti un noskaņojuma karti dienai. Bērni iepazīsies ar daudzpusīgām radošām nodarbēm, sevis pilnveidošanas iespējām, nodosies fiziski aktīvām nodarbēm, tādejādi uzlabojot fizisko sagatavotību. Nodosies arī vides izzināšanai un piesardzības pasākumu ievērošanai savvaļā. Mēs rūdīsimies basām kājām rīta rasā gūt modrumu visai dienai, uzzināsim meža noslēpumus, mācīsimies pielāgoties videi un maskēties dabā. Spēku un veiklību apgūsim dažādās komandu spēlēs, kur galvenais ir nevis uzvarēt, bet sasniegt rezultātu. Mēs dosimies pārgājienā pa novadu, pārvarēsim meža labirintus un šķēršļu joslas, iemācīsimies atpazīt un pārvaldīt savas emocijas, izvirzīsim mērķus un celsim motivāciju to sasniegšanai. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

Viesu nams GUNGAS, ‘’Gungas’’, Divezers, Ādažu pagasts

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 227 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 335 EUR)

 

8 – 17 gadi

10.07.-16.07.

7 dienas (6 naktis)

 

PIETEIKTIES

 

“Dronu skola Robopilots – Laumās” Nometnē aicina piedalīties puišus un meitenes kuriem tā būs pirmā pieredze dronu robotikā. Gan puišiem, gan meitenēm iemācīsim lodēt, izprast mikroelektroniku, pilotēt modernus FPV dronus. Diennaktī būs 6 akadēmiskās stundas nodarbību. Un vēl tik pat stundu būs aktīvas komandu spēles skaistā Laumu atpūtas parkā. Vasara ir domāta gan izklaidēm, gan mācībām! Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

Atpūtas parks “Laumas”, Talsu novads

Vadītājs- Normunds Masaļskis

Organizē – SIA Robopilots

e-pasts: normundam@inbox.lv

Dalības maksa 332 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 440 EUR)

 

Zēni

10 -17 gadi

 

 

04.07.-09.07.

6 dienas (5 naktis)

 

PIETEIKTIES

 

Brīvā laika nometne “FBK SĀC”

Mērķauditorija ir puiši. Nometnes mērķis ir nodrošināt zēniem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sekmējot dažādu fizisko prasmju un iemaņu apgūšanu un attīstīšanu, vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanu, kā arī savstarpēju bērnu un jauniešu sadarbības attīstīšanu un pilnveidošanu, veicināt un izglītot veselīga dzīvesveidu ikdienā.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

 

Malta, Rēzeknes novads

 

Vadītājs- Mārtiņš Neilands

Organizē – Biedrība “Sporta klubs FBK SĀC”

e-pasts: neilands.martins@gmail.com

Dalības maksa 92 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 200 EUR)

 

11- 16 gadi

31.07.-05.08.

6 dienas (5 naktis)

 

Nometne ir nokomplektēta, pieteikšanās noslēgusies! 

PIETEIKTIES

 

! Prioritāte būs bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Sadancosim Kraukļos”

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājiens tuvākā apkārtnē, kā arī erudīcijas spēles. Teritorijā esošajā pirtiņā bērni apgūs pēršanās rituālu un/vai paši izdomās savu SPA procedūru; viņi varēs makšķerēt dīķī un vēžot Svētupē. Uz nometni ir iespējams ierasties ar savu velosipēdu, lai iepazītu tuvējo apkārtni un aizbrauktu līdz jūrai. Nometnes laikā dalībnieki iepazīs arī tautisko deju soļus, iemācīsies dejot polku, valsi, kā arī piedalīsies Jazz Dance vakaros. Sportisko aktivitāšu klāstā tiks piedāvāts futbols, tautas bumba, dažādas stafetes. Radošās nodarbības arī notiks ārā, zem lielās nojumes – dalībnieki gatavos pastalas, sapņu ķērājus, restaurēs koka pakaramos, tos dekupējot vai apgleznojot, lietaina laika gadījumā – sportiskās aktivitātes sporta laukumā tiks aizstātas ar ziepju vārīšanu, sveču liešanu utt. Neizpaliekoša aktivitāte būs arī baiļu trasīte tumsā, kuras apmeklēšana būs brīvprātīga.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības, to var apmeklēt arī bērni ar īpašām vajadzībām atbilstoši savām fiziskajām, garīgajām spējām un vēlmēm.

 

Viesu nams “Kraukļi”, Salacgrīva, Limbažu novads

 

Vadītāja- Arnita Kampāne

Organizē – Biedrība “Vikando”

 

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

Dalības maksa 167 EUR

 

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 275 EUR)

 

8 -15 gadi

 

 

31.07.-05.08.

6 dienas (5 naktis)

 

PIETEIKTIES

 

“UP” Nometne “UP“ paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri vasarā vēlas iegūt jaunus draugus, iepazīt jaunas sporta aktivitātes – apgūt diska golfa spēles pamatus, pilnveidot peldēšanas prasmes peldbaseinā, doties pārgājienos un caur dažādām spēlēm veidot komunikāciju prasmes. Vienreiz dienā iekļauts burbuļbaseins un slidkalniņi baseinā. Katru vakaru dažāda satura izklaides pasākumi, olimpiskās spēles, nakts piedzīvojums, spēles, kuras prasa izdomu, veiklību un daudz smieklu, bet rezultātā, jaunietis ir pilnvērtīgi atpūties. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

Priekuļi, Cēsu novads

 

Vadītāja- Krista Kirķe

Organizē – Biedrība “Wingspan”

e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 187 EUR

 

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 295 EUR)

 

8 -17 gadi

 

 

24.07.-30.07.

7 dienas (6 naktis)

 

PIETEIKTIES

 

“Superpiedzīvojums” Nometne tiek organizēta ar mērķi veicināt personības izaugsmi, socializēšanos, jēgpilni pavadīt vasaras brīvlaiku, aktīvi atpūsties brīvā dabā, veidojot veselīga dzīvesveida ieradumus, sadarboties ar jaunajiem draugiem, piedzīvojot un attīstot jaunas kompetences un gūstot praktiskas iemaņas tajās. Nometnes programmas daudzveidīgās aktivitātes, pārsvarā plānotas brīvā dabā. Dalībnieki dienas pirmajā pusē piedalīsies interešu grupu nodarbībās, kas būs radošas, izzinošas un aktīvas. Pēc pusdienām aktivitātes pa komandām, veicot daudzveidīgus uzdevumus, piemēram, dienas trasīti. Dienas noslēgumā lielās spēles vai kopējs vakara pasākums. Dalībnieki pilnveidos dažādu jomu kompetences- dizainā un mākslā, sportā un veselībā, radošajās industrijās un pavārmākslā. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

“Kocēnu sporta nams”, Kocēni, Alejas iela 4, Valmieras novads

 

Vadītāja- Gita Pērkone

Organizē – Bērnu un jauniešu aģentūra “DAFNE”

e-pasts: gitaperkone@inbox.lv

 

 

Dalības maksa 200 EUR

 

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 308 EUR)

8 – 14 gadi

14.08.-19.08.

 

6 dienas (5 naktis)

PIETEIKTIES

 

 

BINDENTI diennakts nometne ‘’Savvaļas akadēmija’’ Nometnē bērni iepazīsies ar veselīgu dzīves veidu, daudzpusīgām nodarbēm savvaļā, sevis pilnveidošanas iespējām, nodosies aktīvām nodarbēm, tādejādi uzlabojot fizisko sagatavotību, nodosies arī vides izzināšanai un piesardzības pasākumu ievērošanai savvaļā. Instruktori iemācīs kā orientēties vidē, iepazīstinās ar meža sastāvdaļām un to pareizu izmantošanu, kā arī iemācīs kā rīkoties, lai sarūpētu iztiku un izdzīvotu mežā. Būs jāprot iekurt ugunskurs bez sērkociņiem, orientēties debespusēm, filtrēt dzeramo ūdeni, sarūpēt iztiku un sarīkot pikniku. Spēku un veiklību apgūsim dažādās komandu spēlēs, kur galvenais ir nevis uzvarēt, bet sasniegt rezultātu. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības.

Viesu nams BRŪVERI, ‘’Brūveri’’, Siguldas novads

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 227 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 335 EUR)