a a a

Pašvaldības līdzfinansētās nometnes

Pieteikšanās bērnu rudens dienas nometnēm sāksies 14.oktobrī plkst.10.00

Aicinām vecākus kopā ar bērniem jau laicīgi iepazīties ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu vasaras nometņu aprakstiem un 14.oktobrī no plkst.10.00 pieteikties vienai, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm. Nometnes dalībniekam ir jābūt deklarētam Ādažu novadā.

Vecāku līdzfinansējums dienas nometnei ir 60 eiro.

Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju (pieteikšanās būs aktīva no 14.oktobra plkst.10.00). Papildus informāciju par pieteikšanās kārtību var saņemt, rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazi.lv

Dienas nometnēm pieteikšanās sāksies 14.oktobrī  plkst. 10:00

 

DIENAS nometnes

Vecuma

posms

Norises laiks Nometnes nosaukums Apraksts Norises vieta, īstenotājs un vadītājs
7 – 8 gadi

24.10.-28.10.

 

10:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

 

“Rudens restarts 7-8 gadi”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas dažada veida sportiskas aktivitātes, pārgājiens un erudīcijas spēles. Pārgājieni bērniem sniegs iespēju izzināt Carnikavas apkārtni. Paralēli aktīvie pārgājieni dos bērniem iespēju sevī attīstīt fizisko izturību. Bērni varēs izpausties sportiskās stafetēs, vingrošanā un galda spēļu apguvē.

Carnikavas pamatskola,  Nākotnes iela 1, Carnikava

Trenere – Judīte Strode,

Vadītāja – Elizabete Ankipova,

Organizē – biedrība “Wingspan”

 

e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 60 EUR

 

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 100 EUR)

7 – 8 gadi

24.10.-28.10.

9:00- 16:00

PIETEIKTIES

 

“5 Gudrības” Nometnes uzdevums ir nodrošināt radošas un aktīvas nodarbības, kas attīsta bērnu un jauniešu izaugsmi, veicinot radošu un aktīvu nodarbību pildīšanu ikdienā, caur dažādām nodarbēm un spēlēm, sarunām un kopā būšanu. Tas viss veicinās savstarpējo komunikāciju un pozitīvas emocionālās sajūtas.

Ādažu vidusskola,  Gaujas iela 30, Ādaži

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”e-pasts: info@attistibasparks.lv

Dalības maksa 60 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 100 EUR)

7 – 8 gadi

24.10.-28.10.

 

9:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

 

“Sports vieno”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka aktīvs un veselīgs dzīves veids, veicināta praktiska radošu darba prasmju attīstība, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstība, veidots priekšstats un sapratne par dažādiem notikumiem novadā.

Ādažu vidusskola,  Gaujas iela 30, Ādaži

 

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks” e-pasts: info@attistibasparks.lv

Dalības maksa 60 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 100 EUR)

7 – 8 gadi

24.10.-28.10.

9:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

“Laika biedri” Nometnes uzdevums ir nodrošināt radošas un aktīvas nodarbības, kas attīsta bērnu un jauniešu izaugsmi, pilnveidojot savstarpējo komunikāciju, pašizpausmes mākslu caur dažādām spēlēm, sarunām un kopā būšanu. Bērniem būs iespēja paskatīties uz daudzām lietām no malas gan iejūtoties dažādās lomās speciālu uzdevumu un spēļu laikā.

Ādažu vidusskola,  Gaujas iela 30, Ādaži

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē – biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

Dalības maksa 60 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 100 EUR)

7 – 8 gadi

24.10.-28.10.

 

10:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

“Lingme”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas galvenais mērķis ir  svešvalodu komunikatīvās kompetences veidošana bērniem. Pasniegt un ieinteresēt bērnus mācīties angļu valodu. Attīsta valodas izjūtu un domāšanu (lasot, klausoties, vērojot, analizējot informāciju, trenējot uztveri un    veidojot attieksmi). Paplašinās redzesloku, iegūst papildu motivāciju apgūt valodu un iemācīties strādāt komandā.

Ādažu vidusskola,  Gaujas  iela 30, Ādaži

 

Vadītāja – Elizabete Stetjuha ,

Organizē – SIA “Green Corner”

 

e-pasts: lingme.please@gmail.com

 

Dalības maksa 60 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 100 EUR)

9 – 11 gadi

24.10.-28.10.

10:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

 

“Rudens restarts 9-11 gadi” Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājiens un erudīcijas spēles. Erudīcijas spēles notiks viktorīnu veidā, orientēšanās Carnikavas apkārtnē. Katru dienu dažādu spēļu apguve, tajā skaitā galda spēles, carcassone, dambrete u.c. spēles, kuras prasa izdomu, veiklību un daudz smieklu, bet rezultātā bērns ir pilnvērtīgi atpūties un bagātinājis sevi ar jaunām prasmēm.

Carnikavas pamatskola,  Nākotnes iela 1, Carnikava

Vadītāja – Elizabete Ankipova,

Organizē – biedrība “Wingspan”

 

e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

Dalības maksa 60 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 100 EUR)