a a a

Izglītība

  •  

    Veicot projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (Id.Nr. 8.1.2.0/17/I/028) īstenošanu, turpinās Ādažu vidusskolas jaunas mācību īstenošanas vietas būvniecība Attekas ielā 16. Atgādinām, ka ēka tiek būvēta 800 skolēniem un šobrīd ir noslēgts līgums ar būvnieku par 1. (mācību klases 1.-4.klasei) un 2.kārtas (sporta zāles) būvniecību.