a a a

Nometņu programmu konkurss

Nometņu rīkotājus aicinām pieteikties Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam rudens brīvlaikam

Ādažu novada pašvaldība izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu ar mērķi – veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes rudens brīvlaikā. Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Nometņu vērtēšanas komisija 13. septembrī lēma rudens brīvlaikā Ādažu novada pašvaldībā atbalstīt 9 piecu dienu nometnes. Carnikavā paredzētas 2 piecu dienu nometnes vecumam  7-8 gadi, 1 piecu dienu nometne vecumam 9-11 gadi, 1 trīs dienu nometne vecumam 12-15 gadi. Ādažos plānotas 4 piecu dienu nometnes vecumam 7-8 gadi, 2  piecu dienu nometnes 9- 11 gadi.

Konkursu līdzfinansē Ādažu novada pašvaldība, vecāku finansējums nometnei atbilstoši nolikuma noteikumiem ir ne vairāk kā 60 EUR.

Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, tālrunis 29735803, e-pasts Alise.Timermane@adazi.lv.

Projekta pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2022.gada 29.septembrim plkst.17.00 nosūtot tos kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv, parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu!

Konkursa nolikums
Projekta pieteikuma veidlapa
Vērtēšanas kritēriji
Atskaites pieteikuma veidlapa
Dalībnieku saraksts
Parakstu lapa par dalībnieku dalību nometnē