a a a

Nometņu programmu konkurss

Izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu pagarinājumu uz dienas nometņu projektiem

Ādažu novada pašvaldība pagarina Ādažu novada bērnu un jauniešu DIENAS nometņu projektu konkursu ar mērķi:

  • veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu DIENAS NOMETNĒS Ādažu novadā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes. Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
  • atbalstīt jebkuras fiziskas personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska personas iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

Katrs Pretendents Konkursā var piedalīties ar ne vairāk kā četriem dienas Nometņu  projektu pieteikumiem. Konkursu līdzfinansē Ādažu novada pašvaldība.

Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, tālrunis 29735803, e-pasts Alise.Timermane@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu domes tīmekļvietnē www.adazi.lv sadaļā izglītība – Nometnes.

Projekta pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2022.gada 23.maija plkst.12.00 nosūtot tos kā elektronisku dokumentu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu.

Konkursa nolikums
Projekta pieteikuma veidlapa
Dienas nometņu grafiks
Vērtēšanas kritēriji
Atskaites pieteikuma veidlapa
Dalībnieku saraksts
Parakstu lapa par dalībnieku dalību nometnē