a a a

Līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem

Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2023. gadā, domes lēmums nr.7, 25.01.2023.

Ģimenēm, kuru bērniem vēl nav pienākusi rinda pašvaldības bērnudārza apmeklēšanai vai privātais bērnudārzs ir izvēlēts citu iemeslu dēļ, līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs Ādažu novadā deklarētajiem bērniem no 1.5 līdz 4 gadu vecumam 2023.gadā noteikts 365,00 eiro/mēnesī līdzšinējo 285 eiro vietā. Savukārt novada bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5–7 g.), pašvaldības līdzfinansējums noteikts 278,00 eiro/ mēnesī līdzšinējo 200 eiro vietā. Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) saglabājies 150 eiro/mēnesī.

Kā esam informējuši iepriekš, līdzfinansējuma apmērs bērniem no 5 gadu vecuma ir mazāks, jo valsts piešķir mērķdotāciju pedagogu atalgojumam un nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu un materiālu iegādei. Līdzfinansējuma summa atkarībā no bērnu vecuma saistīta ar Ministru kabineta noteikumiem un izmaksu aprēķināšanas metodiku, kas paredz atšķirīgu kārtību bērniem obligātajā izglītības vecumā. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības bērnudārzā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

KĀ PIETEIKTIES LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI? (pakalpojuma apraksts) 

infograma par līdzfinansējuma apmēru privātājiem bērnudārziem, skolām un auklēm