a a a

Līdzfinansējums privātajām vispārējās izglītības iestādēm

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajām vispārējās izglītības iestādēm, domes lēmums nr.4, 25.01.2023.

Atbalsts vecākiem, kuru bērni apmeklē privātās vispārējās izglītības iestādes, 2023.gadā saglabājies 90 eiro/mēnesī. Tāpat ir saglabājies līdzfinansējums 40 eiro/mēnesī, apmeklējot privātās vispārējās tālmācības izglītības iestādes.

infograma par līdzfinansējuma apmēru privātājiem bērnudārziem, skolām un auklēm