a a a

Kadagas PII “Mežavēji”

 

Pieteikt bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv vai Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33a, Ādažos. Elektroniski iespējams arī pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu. Plašāk par elektronisko pieteikšanos lasiet sadaļā Pieteikt bērnu bērnudārzam elektroniski. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz domes Klientu centru pa tālruni 67997350 vai Kadagas PII, tālr. 67511520.

Kontaktinformācija
adrese: “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103
e-pasts:  piimezaveji@adazi.lv
E-adrese

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Irēna Kuzņecova 67511520
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece (izglītības jomā) Inga Sparāne 67511522
Pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsa Jeļena Grigorjeva 67511526
Saimniecības daļas vadītājs Armands Krasts 67511523
Administrators 26137715
67511527

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” atrodas skaistā meža ielokā, vien dažus kilometrus no Ādažu centra, modernā, 2009.gadā uzceltā ēkā, kas aprīkota ar komfortablām grupu telpām, sporta zāli, sarīkojumu zāli un peldbaseinu.

Iestādē darbojas 9 bērnu grupas, nodrošinot vietas 200 bērniem vecumā no 1,6 līdz 7 gadiem. 75 % no vietām tiek nodrošināta Nacionālo bruņoto spēku karavīru bērniem. Iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods – 01011111) un Speciālās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods – 0101 59 11).

Mūsu vīzija- mūsdienīga, droša, attīstoša un labvēlīga vide laimīgam bērnam, ģimenei un darbiniekiem.

Kā 2022./2023. mācību gada prioritātes esam izvirzījuši:

  1. IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) pielietošanas pilnveide mācību procesā;
  2. Veiksmīgas sadarbības veidošana ar likumiskajiem pārstāvjiem, tos iesaistot pedagoģiskajā mācību un audzināšanas procesā;
  3. Izglītojamo drošības un veselības nostiprināšana un aizsargāšana.

Kompetencēs balstītu mācību saturu bērni apgūst integrētu rotaļnodarbību veidā visas dienas garumā gan telpās, gan arī svaigā gaisā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposma īpatnības, balstoties uz izzinošu vidi, diferencēts atbilstoši bērnu attīstības līmenim. Iestādē īsteno Džimbas 11 soļu drošības programmu, kurā bērni kļūst pārliecinātāki par sevi, iemācās veidot drošas attiecības gan ar tuviem, gan ar svešiem cilvēkiem, kā arī apgūst paņēmienus kā izvairīties no pāridarījumiem.

Mums ir lieliska atbalsta personāla komanda – divi logopēdi un psihologs, kuri bez maksas ir pieejams bērniem un vecākiem, lai kopīgiem spēkiem sekmētu pirmsskolas vadlīnijās noteikto prasmju un iemaņu apgūšanu. Nepieciešamības gadījumos tiek veikta agrīna diagnostika un korekcija, izstrādāti individuālie darba plāni, kas spēj uzlabot bērna dzīves kvalitāti un atvieglot turpmāko izglītības apgūšanu skolā.

Iestādes rīcībā ir interaktīvi digitālie resursi, kas atvieglo bērnu izglītošanas procesu, padarot to saistošu un atraktīvu. Sporta rotaļnodarbības bērni labprāt apgūst lieliskā sporta zālē, kur pieejams plašs sporta inventāra klāsts. Reizi nedēļā bērni apmeklē peldēt apmācības nodarbības trenera pavadībā.

Mūzikas rotaļnodarbības un regulārie svētku pasākumi notiek plašā aktu zālē, kas aprīkota ar skatuvi, apskaņošanas un gaismas sistēmām, radot pacilājošu noskaņu un iedrošina bērnus uzstāties publiski. Reizi mēnesī iestādē viesojas dažādi viesmākslinieki ar izglītojošu un izklaidējošu programmu.

Bērni ēd vienviet, ēdamzālē. Ēdiens tiek gatavots uz vietas un aktuālā ēdienkarte katru nedēļu tiek izvietota elektroniskās izglītības sistēmā ELIIS.
Papildus rotaļnodarbībām, bērni var pilnveidoties arī interešu izglītībā, jo pie mums ir pieejama angļu valoda, robotikas un tehnoloģijas, ritmika, teniss un bungu grupu nodarbības.

Iestādei ir aptuveni 22 000 kvadrātmetrus liela āra teritorija priežu sila malā, kas ar savām dabas bagātībām, smaržām un svaigu gaisu stiprina bērnu veselību, mudinot tos būt aktīviem un izzinošiem. Rotaļu vietās ir 8 nojumes ar daudzveidīgu rotaļu inventāru, kā arī sporta laukums. Teritorijā ir izveidota “Burtu taka”, kur bērniem ir iespēja pastaigāties un atpūsties kopā ar pedagogiem un vecākiem.

Jūsu bērni atrodas drošībā un pastāvīgā uzmanības centrā – iestādes teritorija ir norobežota, aprīkota ar apsardzes sistēmu. Iestādē var iekļūt, izmantojot piekļuves kontroles sistēmu, kā arī tā tiek fiziski uzraudzīta visu diennakti.

Mūsu iestāde ir moderna, tās darbinieki ir profesionāli un laipni, Jūsu bērni būs mīļi gaidīti, viņi tiks pilnvērtīgi aprūpēti un sagatavoti skolas gaitām.
Laipni lūdzam “Mežavējos”!

Iesniegums par uzņemšanu (iesniegšanai papīra formātā)
Iesniegums par uzņemšanu (parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniegums par izglītojamā izņemšanu (parakstīšanai papīra veidā)
Iesniegums par izglītojamā izņemšanu (parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu)

Kadagas PII_izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Informācija likumiskajiem pārstāvjiem par iekšējo kārtību
Iesniegums par izglītojamā izņemšanu
Kārtība, kādā uzturas izglītojamo likumiskie pārstāvji
Rīcības plāns iestādes darbiniekiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem izglītojamo slimības vai traumu gadījumā

Pašvērtējuma ziņojums 2022
Pašnovērtējuma ziņojums 2021
Pašnovērtējuma ziņojums 2020

ĒDIENKARTE

Bērnudārza baseins

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” aicina bērnudārza bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus kopā ar saviem bērniem individuāli apmeklēt peldbaseinu pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00.  Pieteikties iespējams, iepriekš zvanot iestādes dežurantam, tālr. 67511522, mob. 26137715 .

Nepieciešamās lietas:

  • Peldkostīms vai peldbikses (maziem bērniem autiņbiksītes peldēšanai);
  • Peldcepure;
  • Gumijas čības;
  • Dvielis.

Cena:  1 pieaugušais un bērns (ilgums 60 minūtes) 13.92 EUR, savukārt ģimenei (1 pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni) –  14.52 EUR. Cena ar PVN