a a a

Jauniešu iniciatīvu projekti

Piesakies jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Aicinām Ādažu novada jauniešus piedalīties iniciatīvu projektu konkursā. Līdz 16.septembrim plkst.14:00 iesniedz pieteikumu un iespējams tieši tu saņemsi līdz 500 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai!

Konkursu rīko Ādažu novada pašvaldība. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas Ādažu novada administratīvajā teritorijā kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtīborientāciju un sabiedrisko līdzdalību.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 16. septembrim, plkst. 14.00.

Pieteikumu ar norādi “Pieteikums jauniešu iniciatīvu projektu konkursam” un tam pievienoto 1. un 2.pielikumu iesūti uz e-pastu dome@adazi.lv kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai ievieto pašvaldības vai Ādažu Kultūras centra pastkastītē Gaujas ielā 33A.

Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jaunatnes lietu speciālisti Ievu Pelcmani pa tālruni 25715070 vai e-pastu ieva.pelcmane@adazi.lv.

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums (un pielikumi)