a a a

Carnikavas pamatskola

Carnikavas pamatskola

Kontaktinformācija

Adrese: Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
e-pasts: cps@carnikava.lv
Tālr. 67993613

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiki
Carnikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls 26344247 raivis.pauls@carnikava.lv
Direktora vietniece izglītības jautājumos Eva Odziņa 26438896 eva.odzina@carnikava.lv pēc iepriekšējas vienošanās
Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala 28636429 simona.caupala@carnikava.lv pēc iepriekšējas vienošanās
Direktora vietnieks saimniecības jomā Guntars Bite guntars.bite@carnikava.lv pēc iepriekšējas vienošanās
Skolas psiholoģe Ilze Švarca 67993613 pēc iepriekšējas vienošanās
Sociālā pedagoģe Līga Rudzāte 67993613 pēc iepriekšējas vienošanās

1974. gada 1. septembrī Carnikavas bērni uzsāka mācības pašreizējās Carnikavas pamatskolas ēkā, kura tapusi ar zvejnieku kolhoza “Carnikava” vadības un arhitekta Gunāra Caunes gādību. Mācības vairākus gadus tika organizētas divās maiņās un divplūsmu skolā skolēnu skaits pārsniedza piecus simtus.

Daudzo gadu laikā, piedzīvojot dažādas pārmaiņas, skolai ir izveidojušās savas tradīcijas – tiek atzīmēta Skolotāju diena, Mātes diena, Pēdējais zvans, Ziemassvētki, izlaidumi, organizētas mācību priekšmetu nedēļas un mākslas darbu izstādes. Kopš 2006. gada Carnikavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās Ēnu dienā, kad viņi dodas uz novada pašvaldības iestādēm, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu.

Kopš 1974. gada Carnikavas pamatskolu vadījuši desmit direktori: Velta Krauze, Jānis Locāns, Irita Steģe, Irēna Drupa, Edgars Tabors, Ainārs Stikuts, Anna Plauča, Inta Lemešonoka, Sergejs Čevers, Aija Patkovska. Tagad skolas direktora amata vietā strādā Raivis Pauls.

Vairāk informācijas Carnikavas pamatskolas mājaslapā.

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Carnikavas pamatskolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 laikā