a a a

Carnikavas pamatskola

Carnikavas pamatskola

Kontaktinformācija

Adrese: Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
e-pasts: cps@carnikava.lv
Tālr. 67993613

www.carnikavasskola.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiki
Carnikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls 26344247 raivis.pauls@carnikava.lv
Direktora vietniece izglītības jautājumos Eva Odziņa 26438896 eva.odzina@carnikava.lv pēc iepriekšējas vienošanās
Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala 28636429 simona.caupala@carnikava.lv pēc iepriekšējas vienošanās
Saimniecības pārzinis Guntars Bite guntars.bite@carnikava.lv pēc iepriekšējas vienošanās
Skolas psiholoģe Dzintra Feldmane 67993613 pēc iepriekšējas vienošanās
Sociālā pedagoģe Līga Rudzāte 67993613 pēc iepriekšējas vienošanās

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Carnikavas pamatskolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 laikā