a a a

Ādažu vidusskolas sākumskola

Kontaktinformācija

Adrese: Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164

www.adazuvidusskola.lv

Direktora p.i. Solvita Vasiļevska 28356680
Administrators, ēkas dežurants 25643173

Ādažu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums