a a a

Ādažu vidusskolas bērnudārzs

Ar 2021. gada 1. aprīli Ādažu vidusskola uzsāka pirmsskolas programmu īstenošanu.

PirmskolaVideo

Adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads
Ādažu vidusskolas direktors
pieņemšanas laiks trešdienās no plkst. 13:00 – 18:00Pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 14.00 – 18.0
Česlavs Batņa 67996165
Ādažu vidusskolas lietvedības sekretāre Gunta Kalniņa 67996165
26375745
Ādažu vidusskolas direktora vietniece administratīvajā un izglītības darbā Dace Dumpe 67996165

Plašāk – Ādažu vidusskolas mājaslapā ŠEIT.