a a a

Izglītība

 • Ādažu novada dome maija sākumā nosūtīja 162 vecākiem uzaicinājumu bērniem apmeklēt izvēlēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk – pašvaldības PII): 122 uzaicinājumi no Ādažu PII “Strautiņš” un 40 uzaicinājumi no Kadagas PII “Mežavēji”.

  Lūgums vecākiem sniegt atbildi par piekrišanu vai atteikumu bērnam apmeklēt attiecīgo PII līdz uzaicinājumā norādītajam termiņam.

 • Ar Eiropas Sociālā  fonda atbalstu š.g. jūlijā un augustā plānots īstenot četras izglītojoši radošās darbnīcas un trīs nometnes 7-18 gadus veciem Ādažu novadā deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.

  Uz doto brīdi ir izsludinātas cenu aptaujas uz izglītojoši radošo darbnīcu un nometņu organizēšanu un vadīšanu.

 •  
  Svētku teritorija

  🎶1.jūnijā no plkst. 6.00 līdz 18.00 Gaujas svētku laikā Ādažu novadā tiks slēgta centrālā novada iela – Gaujas iela, posmā no tirgus laukuma Pirmajā ielā līdz tiltam pār Gauju uz Kadagu.
  🎶Savukārt 1. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 2.jūnija plkst.

 • Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – iestāde) atbilstoši Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi) šā gada maija sākumā sāka izsūtīt bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuri nav bērnu vecāki, elektroniskos pasta sūtījumus (turpmāk – uzaicinājums) uz pieteikumos norādītajām elektroniskā pasta adresēm, piekrist bērnu uzņemšanai attiecīgajā iestādē no šā gada 01.septembra.

 • “Kas ir svarīgi skolniekam, strādājot vasarā? Atnāc, uzzini, noderēs!

   8.maijā no plkst.14.-16.00  Ādažu vidusskolas 228. kabinetā tikšanās ar  finansisti Mariku Baumgarti.

  Viņa dalīsies ar savu pieredzi, atbalstot skolnieku vasaras darbā.

  Kur meklēt darbu, pieejamie atbalsta pasākumi, kas jāņem vērā, strādājot vasarā, darba līgums, kur jāreģistrējas, kāds ir skolnieka darba laiks, nodokļu režīmi un cita informācija, kas var noderēt skolniekiem (15-19 g.v.) un viņu vecākiem”.

 • Īsā laikā sasniegts maksimālais dalībnieku skaits radošajās vasaras darbnīcās, tāpēc pieteikšanās darbnīcām beigusies! Paldies visiem par izrādīto interesi!

  Vecāki,kuri pieteikušies, saņems atbildi par bērna reģistrāciju darbnīcā līdz 7.maijam.

  Vecum

  posms

  Norises laiks Darbnīcas nosaukums Apraksts Darbnīcas norises vieta un vadītājs
  7 – 9 gadi 3.-7.jūnijs “Trīs labas lietas” Trīs labas lietas no latviešu tautas pasakas caurvīs notikumus mūsu radošajās darbnīcās.
 • Iepriekšējos mēnešos, informējot par projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) energoefektivitātes paaugstināšana” (projekts) aktualitātēm un plānotajiem darbiem 2019.gada būvniecības sezonas laikā, tika ziņots, ka ĀPII “Strautiņš” darbība no jūlija līdz oktobrim tiks organizēta Ādažu vidusskolas (ĀVS) “C” korpusā esošajās klašu telpās un blakus esošajā norobežotajā teritorijā, savukārt jūnijā bērniem, kuriem nebūs citu iespēju, pakalpojums tiks nodrošināts apvienotajās grupās blakus multihallei un multihallē ĀPII.

 • Donoru dienā, 25. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00, aicinām ziedot asinis Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A.

  Atceries! Lai ziedotu asinis, līdzi ņem pasi vai ID karti un bankas konta numuru!

  ! Asinis vari ziedot, ja:

  • Esi 18 – 65 gadus jauns
  • Sver ne mazāk par 50 kg
  • Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu
  • Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi
  • Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis
  • Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma
  • Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis 4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, pie kam pēc 6.
 • Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

  Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem.