a a a

Izglītība

 • Lai dome pagarinātu līgumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu privātām izglītības iestādēm, iestādei līdz 20. janvārim jāiesniedz domei pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksu tāmi, atbilstoši iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Tāpat uz iepriekšējā mēneša pēdējo dienu nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz EUR 150.

 • 25.novembrī Viļņā (LT) norisinājās 12.starptautiskais jauno talantu konkurss “Tautiskie akcenti mūzikā”. Konkursā piedalījās 90 dalībnieki no dažādām valstīm. Ādažu Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēja 18 audzēkņi, kuri par lielisku sniegumu ieguva godalgotas vietas:
  Maksims Ogorodņikovs – I vieta C1 grupā
  Zita Toma – I vieta C2 grupā
  Ede Mona Kraukle – I vieta D2 grupā
  Paula Ģērmane – I vieta D2 grupā
  Jānis Deniņš – II vieta D2 grupā
  Danija Bedrīte – III vieta A2 grupā
  Sofija Muižniece –  III vieta D2 grupā
  Kārlis Būda – III vieta D1 grupā
  Anqi Wu – III vieta B1 grupā
  Tīna Putāne – III vieta B1 grupā
  Laine Zvejniece – III vieta D2 grupā

  Diplomu saņēma  Sofina Katalkina, Kristers Miķelsons, Elīza Estere Odiņa, Damirs Popadins, Keita Melberga, Vlada Kozlova un Marta Evelīna Žebeka.

 • Publicēta informācija par nomai pieejamajām telpām un pretendentu pieteikšanās kārtību Ādažu vidusskolā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • 2018.gada 8.jūnijā Ādažu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (projekts) (Id.Nr.4.2.2.0/17/I/068) īstenošanu, kura mērķis ir paaugstināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (Ādažu PII “Strautiņš”) ēkas energoefektivitāti, veicot investīcijas energoefektivitātes pasākumos atbilstoši Ādažu novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības programmas noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.

 • 21. novembrī Saldus mūzikas skolā norisinājās 17. Jauno pianistu etīžu konkurss. Ādažu Mākslas un mūzikas skolu pārstāvēja četri audzēkņi - Milana Žukova, Anqi Wu, Elizabete Šinkūna un Sandis Siliņš. Konkurss bija liels pārbaudījums jaunajiem pianistiem, jo visiem dalībniekiem bija jāspēlē viena obligātā etīde (katrā vecuma grupā sava), viena izvēles etīde un lirisks skaņdarbs.
 • Ādažu novada dome 23.oktobrī pieņēma noteikumus nr.12 “Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā”, kas nosaka eTalonu saņemšanas kārtību Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (turpmāk – vidusskola) skolēniem, kuriem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī kārtību autotransporta izdevumu apmaksai, ja nav pieejams sabiedriskais transports no skolēna dzīvesvietas uz vidusskolu un atpakaļ.

 • Foto Inita Henilane

  Atzīmējot apjomīgāko būvdarbu konstrukciju izbūves pabeigšanu, 15.novembrī Ādažos tika svinēti Ādažu vidusskolas jaunās ēkas Spāru svētki. Ievērojot senās tradīcijas, celtnieki ēkas jumta karkasam piestiprināja vainagu. Ādažu sākumskolas Spāru svētki notika valsts svētku noskaņās – nākamajā simtgadē pašvaldība ādažniekiem dāvās jaunu skolu.

 • Mūsu novadā ir daudz bērnu, kuriem pusotra gada vecumā  nākas doties uz bērnudārzu, jo viņu māmiņām jāatgriežas darbā. Vai ir varianti? Jā, ir! Piemēram, izmantot sertificētas aukles pakalpojumu un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles algai 150 eiro mēnesī. Vai iedrošināt savus ģimenes locekļus kļūt par bērna pieskatītāju un apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu aprūpes jomā, kvalificējoties aukles naudas saņemšanai.