a a a

Izglītība

 • Pirmdien, 20.augustā plkst.9.00, sāksies pieteikšanās mākslas vingrošanas nodarbībām 4-7 gadu veciem bērniem un breakdance nodarbībām 8-11 gadus veciem bērniem.

  Nodarbības ir bez maksas, un vietu skaits ir ierobežots!

  Nodarbības notiek projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001  ietvaros.

   

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojoties starptautiskajam forumam “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”, organizē publisku diskusiju ciklu, lai apspriestu Latvijas ģimenēm aktuālus jautājumus. Diskusija “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai” notiks Ādažos 11. jūlijā plkst. 10.00.

  Publisko diskusiju ietvaros plānota Eiropas mēroga rekomendāciju platformas izstrāde ģimenēm draudzīgākās vides nodrošināšanai, tādēļ otrajā diskusijā “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība līdz sākumskolas pabeigšanai” paredzēts apspriest tādus jautājumus kā racionāla bērna pieskatīšana no 1,5 līdz 3 gadu vecumam, publiskās un privātās partnerības bērna pieskatīšanā, to riski un ieguvumi, pašvaldību atbildība bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā u.c.

 • 26. jūnijā Ādažu jauniešus Ministru kabinetā uzņēma Ministru prezidents Māris Kučinskis. Tikšanās laikā jaunieši ar Ministru prezidentu diskutēja par izglītību un dažādiem citiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem, kā arī uzdāvināja Ministru prezidentam plakātu ar savu vīziju par nākotnes Latviju.

  Foto Laima Jātniece

 • Ādažu novada domes pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus Nr.17/2018 “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā tiek noteikti, piešķirti un izmaksāti pabalsti audžuģimenēm. Audžuģimenei piešķir pabalstus: bērna uzturam; bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstus piešķir, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

 • Foto Laima Jātniece

  Jau trešo gadu mūsu novadā tika apbalvoti izcilākie Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu skolēni. Apbalvošana notika 1. jūnijā, Bērnu aizsardzības dienā. Kopumā naudas balvas saņēma 78 skolēni no Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas.

  Šajā gadā iegūt naudas balvu bija grūtāk nekā iepriekšējos gados, jo vērtēšanā tika akcentēti skolēna individuālie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī tika paaugstināts vidējais vērtējums mācību sasniegumu nominācijā no 8,5 uz 8,75 ballēm 7.

 • Ādažu novada dome atvainojas tiem vecākiem, kuri savus bērnus pieteikuši uz domes organizēto radošo darbnīcu “Ejam dabā“ no  šā gada 11.-15.jūnijam. Diemžēl radošās darbnīcas programmas iesniedzējs IK “Māra 9” informēja, ka radošo darbnīcu finansēšanas līgumu neslēgs un darbnīcu nevadīs, līdz ar to minētā darbnīca nenotiks.

 • Foto: Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

  Ādažu vidusskola sadarbībā ar Rīgas šaha federāciju rīko Fēliksa Circeņa piemiņas turnīru šahā 2018.gada 2.jūnijā plkst.11.00 Ādažu vidusskolā. Laika kontrole uz visu partiju 10 minūtes un 5 sekundes klāt par katru izdarītu gājienu. Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un pārsteiguma balvām!