a a a

Izglītība

 • Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvārī veica grozījumus domes 2017. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, nosakot, ka tiks izveidota uzņemšanas komisija, kura pārbaudīs uzņemamo bērnu sarakstus un pieņems lēmumus par bērnu uzņemšanu iestādēs.

 • Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas novadā uzlabošanos Ādažu vidusskolā un sākumskolā no 19. aprīļa daļēji atsāksies klātienes mācību process.
 • Tā kā Ādažos no 19. aprīļa daļēji tiks atsāktas mācības klātienē, no 19. aprīļa tiks atjaunoti vairāki reisi maršrutā Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga, Nr.6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne, Nr.6842 Ādaži–Carnikava, Nr.5721 Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži un Nr.5269 Baltezers–Alderi–Ādaži.

  Pasažieru pārvadājumus nodrošinās:

  • maršruta Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga autobuss, kas no pieturas Rīga (pie SAO) darbadienās izbrauc plkst.13.10 un 14.00;
  • maršruta Nr.6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne autobuss, kas no pieturas Ādažu centrs darbadienās izbrauc plkst.7.05 un 16.23, bet no pieturas Rīga (pie SAO) – plkst.14.35;
  • maršruta Nr.6842 Ādaži–Carnikava autobuss, kas no pieturas Ādažu skola darbadienās izbrauc plkst.15.08, no pieturas Carnikava (tirgus) – plkst.7.40 un 8.30, bet no pieturas Ādažu centrs – plkst.18.05;
  • maršruta Nr.5721 Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži autobuss, kas no pieturas Stapriņi (Vaivariņu iela) darbadienās izbrauc plkst.7.30, bet no pieturas Ādažu centrs – plkst.14.30 un 17.00;
  • maršruta Nr.5269 Baltezers–Alderi–Ādaži autobuss, kas no pieturas Baltezers (Dreimaņu iela) darbadienās izbrauc plkst.7.40.

 • Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai varēs iesniegt līdz 2021.

 • Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā izglītības psihologu uz nenoteiktu laiku

  Prasības pretendentam:
  • augstākā izglītība psiholoģijā, ir iegūts izglītības psihologa sertifikāts vai arī tiek noslēgts līgums ar psihologu – pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu, darbojoties izglītības jomā, izglītības psihologa sertifikāta iegūšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Psihologu likuma 3.pants);
  • teicamas valsts valodas zināšanas;
  • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
  • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
  • komunikācijas prasmes, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • Šodien Ādažos darbu sāk Ādažu vidusskolas pirmsskola. Lai Ādažu vidusskolā izveidotu pirmsskolu, vidusskolas 2020.gada budžetā iekļautie finanšu līdzekļi 200 800 eiro apmērā tika novirzīti vidusskolas C korpusa remontdarbu veikšanai – ventilācijas, ugunsdrošības, elektroinstalācijas, garderobes, kabinetu, ēdnīcas telpas un mēbeļu iegādei.
  Jaunais bērnudārzs kopumā varēs uzņemt 100 bērnus – piecas pirmsskolas grupas, taču šajā pavasarī pirmsskolas gaitas šajā iestādē uzsāks 53 bērni.

 • Līdz šā gada 5.aprīlim portālā www.epakalpojumi.lv  iespējams aktualizēt informāciju par bērnam izvēlēto pašvaldības bērnudārzu un mācību uzsākšanas gadu, kā arī pārliecināties par savas kontaktinformācijas pareizību!

  Saskaņā ar domes 25.07.2017. saistošo noteikumu Nr.24/17 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”[1] 27.punktu,

 • Biedrības „Daibes ilgtspējas centrs” izstrādātās kampaņas „Radi, lieku neradot!” tēls Žanis Neveisteris met izaicinājumu 13 - 19 gadīgajiem, lai caur radošu darbošanos jaunieši iepazītu aprites ekonomikas pamatprincipus. Jau kopš janvāra vairāk kā 100 skolas visā Latvijā izmanto biedrības sagatavoto online lekciju sēriju. Skolotāji mācību procesā aicināti integrēt arī Žaņa mestos izaicinājumus, lai radošā darbošanās vainagotos gan ar zināšanām, gan noderīgām balvām.
 • Šodien, 18.martā no plkst.18.00-19.00 Zoom vidē: https://zoom.us/j/94067785071 norisināsies nākošā bezmaksas vingrošanas nodarbība, kas paredzēta bērniem un jauniešiem no 13-18 gadiem. Laipni aicināti nodarbībā piedalīties arī jauniešu brāļi un māsas!

  16. martā attālināti norisinājās pirmā bezmaksas vingrošanas bērniem un jauniešiem pareizas stājas veidošanai no 7-12 gadiem rehabilitācijas centra “Baltezers” fizioterapeites Dairas Loginas vadībā.

 • Ādažu novada dome sadarbībā ar SIA “Balt Aliance” (rehabilitācijas centru “Baltezers”) rīko bezmaksas vispārattīstošas vingrošanas nodarbības bērniem un jauniešiem pareizas stājas attīstības veicināšanai, kas tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/001 “Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros.

  Vingrošanas nodarbības notiks fizioterapeita vadībā un plānotas divās grupās: 7-12 gadus un 13-18 gadus veciem bērniem un jauniešiem.