Iesniegts projekta pieteikums Lilastes auto stāvlaukuma paplašināšanai un labiekārtošanai

31.05.2022.

Ādažu novada pašvaldība šī gada 6. maijā iesniegusi projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” pieteikumu Lauku atbalsta dienestā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Projekta ietvaros plānots paplašināt  auto stāvlaukumu un izbūvēt nobrauktuvi līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām, veikt teritorijas labiekārtošanu un bērnu aktivitāšu laukuma izveidi.

Projekta plānotās izmaksas 397 475,71 eiro, tai skaitā EJZF līdzfinansējums 90% apmērā. Plānotais projekta realizācijas termiņš ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekts šobrīd ir izvērtēšanas stadijā.