a a a

Iesniegt rēķinus elektroniski Ādažu novada domei (uzņēmējiem/privātajiem bērnudārziem

Ādažu novada dome piedāvā iespēju saviem Piegādātājiem iesniegt rēķinus elektroniski (E-rēķins), tādējādi nodrošinot ātru, efektīvu un ērtu pilnībā integrētu rēķinu apstrādes procesu.

Elektroniski rēķinus piedāvājam iesniegt sekojošos veidos:

1.    Manuāla rēķina informācijas ievade Web formā
o    Rēķina informācija tiek ievadīta www.epakalpojumi.lv pakalpojuma “Rēķini un skaitītāji” sadaļā “Rēķinu iesniegšana”, aizpildot Web formu sadaļā “Rēķina ievade” ar iespēju pievienot rēķina pielikumus.
o    Šis veids ir ieteicams piegādātājiem ar nelielu skaitu rēķinu gadā (līdz 60 rēķinu gadā Ādažu novada pašvaldībai).
o    Nekādas papildus izmaiņas Piegādātāja grāmatvedības sistēmā nav nepieciešamas.
o    LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

 
2.    Failu augšupielāde XML formātā
o    Rēķini tiek iesniegti www.epakalpojumi.lv pakalpojuma “Rēķini un skaitītāji” sadaļā “Rēķinu iesniegšana” veicot “XML augšuplāde”.
o    Šis veids ir ieteicams piegādātājiem ar regulāru, nelielu skaitu rēķinu gadā (līdz 120 rēķinu gadā Ādažu novada pašvaldībai).
o    Piegādātāja gramatvedības sistēmai jāspēj saglabāt datus XML failu formātā.
o    LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

 
E-pakalpojums “Rēķinu iesniegšana” nodrošina:
•    Rēķinu elektronisku iesniegšanu, izmantojot manuālu rēķina informācijas ievadi Web formā ar iespēju pievienot rēķina pielikumus vai failu augšupielādi XML formātā;
•    Iesniegto rēķinu saraksta un to apmaksas statusu aplūkošanu.
Veiksmīgu sadarbību!