a a a

Iepirkumu komisija

Nodrošina par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikto saimniecisko darījumu iepirkumu (preču piegāde, būvdarbi, remontdarbi, pakalpojumi u.c.) piešķiršanu, organizējot iepirkumu procedūras, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūru atklātumu un pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
KOMISIJAS NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Valērijs Bulāns
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Alīna Liepiņa – Jākobsone
Komisijas loceklis Uģis Dambis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Halfors Krasts