a a a

Goda ādažnieks

Godināšanas ceremonijā “Goda ādažnieks 2020” godina ādažniekus

Lepojamies ar ikvienu, kurš ar savu darbu un esību mūsu cilvēkus un Ādažus dara stiprākus, labākus, gudrākus, krāšņākus un laimīgākus!
🇱🇻 2020. gada ceremonijā “Goda ādažnieks” paldies teicām un godinājām Ādažu novada domes apbalvojuma saņēmējus:
☀️Silvu Aleksandrovu
☀️Annu Kukaini
☀️Annu Tretjakovu
☀️Aigaru Neripu
☀️Kristīni Upīti
☀️Karinu Šuškeviču
☀️Mirdzu Dzirnieci
☀️Ronaldu Jaunzemu
☀️Dārtu Zaumani
☀️Oļegu Aļošinu
☀️Jāni Šūmani
☀️Pjotru Burlaku
☀️Sergeju Protasovu
☀️Innu Gusarovu
☀️Staņislavu Siricu
☀️Gunu Kozlovsku
☀️Zinaidu Johansoni
☀️Andu Tulišu
☀️Antru Meolu
☀️Daci Dumpi
☀️Omaro Birziņu
☀️Ādažu Kultūras centru
☀️Biedrību “Gaujas partnerība”
☀️Ādažu Mākslas un mūzikas skolu

Godināti ādažnieki apbalvošanas ceremonijā “Goda ādažnieks 2019”

Valsts svētku sarīkojuma laikā svētku priekšvakarā godinājām un teicām paldies lieliskajiem ādažniekiem un novadā strādājošajiem, kuri iedvesmo un ar savu rīcību un sirds siltumu ir radījuši līdzcilvēkos prieku, palīdzējuši un darījuši vairāk kā to prasa pienākums.
Augstāko novada domes apbalvojumu GODA ĀDAŽNIEKS par mūža ieguldījumu Ādažu novada attīstībā saņēma Normunds Breidaks.
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Izglītība” saņēma Silga Gosa, biedrības “ Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola” metodiķe.
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Kultūra” saņēma Ivars Kraucis, Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītājs un pedagogs.
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Zigrīda Veinberga, ārste.
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Mecenātisms” saņēma Uģis Dambis, SIA Knifs 4 valdes loceklis
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņēma Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Pārvaldes darbs” saņēma Everita Kāpa, Ādažu novada domes Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja.
Apbalvojumu Gada ādažnieks īpašajā nominācijā “Sabiedriskā kārtība” saņēma Andrejs Sozinovs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks.
Tāpat īpašu paldies sacījām: biedrībai “ĀdažiVelo”, Evitai Kronbergai, Inesei Dombrovskai, Annai Avotiņai, Jadvigai Fursai, Ingai Urbanovičai, Inārai Mičulei, Albīnai
Petrovai, Alisei Timermanei – Legzdiņai, Kadagas PII, Sandrai Bukovskai, Tatjanai Romanovai, Jānim Eglītim, Ingum Jēkabsonam, Solvitai Sokovai, Ivetai Gailītei, Indrai Rasmanei, Ivetai Kalniņai, Zintai Filipovičai, Oksanai Brūverei, Gintai Bojārei, Aigai Brenčevai, Dacei Dzenei, Mārītei Seļavinai, Tatjanai Kivkucānei, Nadeždai Senčenko, Gaļinai Sidorenko, kā arī “Sabiedrība ar dvēseli” dalībniekiem, konkursu “Sakopta vide”, fotokonkursa “Mans Ādažu novads” un Jauno uzņēmēju konkursa uzvarētājiem. Paldies Jums, ādažnieki un visi, kuri palīdz novadam tapt skaistākam un labākam!

 

Apbalvošanas ceremonijā “Goda ādažnieks 2018” godina ādažniekus

Latvijas simtās dzimšanas dienas priekšvakarā pulcējāmies kopā, lai kopīgi priecātos par paveiktajiem labajiem darbiem un “Goda ādažnieks” ceremonijā teiktu paldies un godinātu tos ādažniekus un šeit strādājošos, kas ar savu dzīvi, darbu un ieguldījumu Ādažus padara tik īpašus. Augstākais novada domes apbalvojums Goda ādažnieks par sevišķiem nopelniem novada labā tika piešķirts uzņēmējam un Atmodas procesu dalībniekam Ārijam Ūdrim.

Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Sabiedriskā darbība” saņēma Biruta Krūze, biedrības “Ādažu novada Pensionāru biedrība” pārstāve. Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Izglītība” saņēma Inese Laubenbaha, Ādažu vidusskolas skolotāja. Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Sports” saņēma Pēteris Sluka, bijušais Ādažu novada domes Sporta daļas vadītājs. Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Kultūra“ saņēma Paulis Timrots, Rīgas Ūdensapgādes muzeja darbinieks. Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Saimnieciskā darbība“ saņēma Uldis Štēbelis, biedrības „Ādažu uzņēmēji“ valdes priekšsēdētājs. Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Pārvaldes darbs” saņēma Pēteris Balzāns, Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Īpašo balvu saņēma Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” kolektīvs un Varis Kazaks, „Kokaudzētava Baltezers” vadītājs.

Vairāk foto: goo.gl/heQAda

 

2017. gada Valsts svētku sarīkojumā godināti ādažnieki

Valsts svētku sarīkojums Ādažos

Ik gadu ādažnieki Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā  pulcējas, lai svinīgā gaisotnē atskatītos uz aizvadīto gadu, paveiktajiem darbiem, iegūto pieredzi un kopīgi no sirds priecātos. Kopīgi priecātos par ikvienu labu darbu, kas darīts nesavtīgi, no visas sirds un ar mīlestību, godinātu cilvēkus, kas pelnījuši, ka viņiem pasaka lielu paldies!

Augstākais novada domes apbalvojums Goda ādažnieks par mūža ieguldījumu radošās izglītības attīstībā Ādažos tika piešķirts INGAI PATMALNIKAI, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktorei, kuras dzīve aprāvās pāragri, bet viņas sapnis un mūža darbs – skola ar īpašu auru, kas dod iespēju radīt, augt un pilnveidoties jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, turpina dzīvot.

Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Mecenātisms” saņēma uzņēmējs Jānis Sauka. Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Sabiedriskā darbība” saņēma Kerola Dāvidsone, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja.
Apbalvojumu Gada ādažnieks nominācijā “Izglītība” saņēma Sarma Jēkabsone, Ādažu vidusskolas matemātikas skolotāja.

2016.gadā godinātie ādažnieki

gunars-freidenfelds_abAPBALVOJUMS GODA ĀDAŽNIEKS  PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU LATVIEŠU MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ –  KOMPONISTAM GUNĀRAM  FREIDENFELDAM

Mūziķa Gunāra Freidenfelda devums mūsu populārajā mūzikā ir plašs un daudzpusīgs – viņa komponētās dziesmas iegājušas žanra zelta repertuārā; praktiskai muzicēšanai kā trompetists mūziķis nodevies orķestrī Armatūra, karavīru ansamblī Zvaigznīte, Rīgas estrādes orķestrī; Freidenfelds vadījis vairākus ansambļus un kopš 80. gadiem Latvijas radio mūzikas redaktora darbā daudz darījis popmūzikas izpētē un popularizēšanā. Pašlaik mūziķis vada Ādažu vīru vokālo ansambli, ar kuru koncertē.

janis-kalinicsGADA ĀDAŽNIEKS NOVADA POPULARIZĒŠANĀ – Ādažu novada iedzīvotājs, „Dzīvo sapņu dārza”idejas autors un īstenotājs JĀNIS KAĻIŅIČS.

Ādažnieks Jānis Kaļiņičs, kurš ar savu entuziasmu un par saviem personīgajiem līdzekļiem izveidoja unikālu projektu – Dzīvo sapņu dārzu, kas atdzīvināja Ādažu centru, pulcējot tajā gan lielus, gan mazus ādažniekus un viņu viesus. Īsā laikā Dzīvo sapņu dārzs kļuva par iemīļotāko pulcēšanās vietu ģimenēm. Daudziem bērniem tā bija pirmā reize mūžā iepazīt mājdzīvniekus, pabarot tos, kā arī pašiem kļūt par palīgiem šajā lauku sētā. Viens cilvēks tik lielai sabiedrības daļai spēja sagādāt prieku, iespēju komunicēt ar dzīvo radību un rūpēties par to!  Dzīvo sapņu dārzs izraisīja interesi arī plašākā apkārtnē –  Jāņa lolojums tika atspoguļots gan presē, gan TV raidījumos. Jānis pozitīvā gaismā licis izskanēt Ādažu vārdam visā Latvijā! Paldies viņam!

valerijs-bulansGADA ĀDAŽNIEKS nominācijā MECENĀTISMS – SIA „EMERALD BALTIC” valdes loceklis VALĒRIJS BULĀNS.

Valērijs Bulāns kā uzņēmējs finansiāli un materiāli atbalsta novada iedzīvotājiem domātos kultūras, izglītības, sporta un citus sabiedriskā labuma pasākumus.  Viņa vadītais uzņēmums jau vairākus gadus atbalsta arī basketbola kluba “Emerald” komandas darbību,  pateicoties šim materiālajam atbalstam kluba spēlētāji, kas pārstāv vairākus Ādažu novada ciemus, var aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī pārstāvēt Ādažu novadu savas līgas ietvaros nacionālā līmenī. Īpaši atzīmējamas  ir arī Valērija cilvēciskās īpašības – ārkārtīga cieņa un tolerance pret jebkuru prasītāju – pat īsā laikā, atkārtoti jautāts pēc atbalsta, viņš vienmēr pārliecinās, vai ar prasīto būs gana un vai ir vēl kādas iespējas, kā viņš varētu palīdzēt.

inta_2GADA ĀDAŽNIEKS nominācijā  SABIEDRISKĀ DARBĪBA – Veterinārās klīnikas SIA PURNI veterinārārste INTA KOKINA

Inta rūpējas par mūsu mīļdzīvnieku veselību un labsajūtu. Šis ir darbs diennakts garumā, nežēlojot sevi un savu laiku. Intas sirdī vietu atrod arī tie četrkājainie draugi, kuri citiem nav bijuši vajadzīgi, ārstējot un rodot viņiem pagaidu vietu savās mājās, līdz sameklēti jauni saimnieki. Viņas ikdiena ir mīlestība pret dzīvniekiem, pacietība un lieliska prasme kontaktēties. Inta ar savu darbu apliecina, ka ikviena dzīvība ir liela vērtība. Ikviena.

grunvalde_daina_foto-monikaGADA ĀDAŽNIEKS nominācijā IZGLĪTĪBA – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mākslas nodaļas vadītāja DAINA GRŪNVALDE

Jau 30 gadu garumā augsti profesionālā un sirdsgudrā pedagoģe Daina strādā pēc savas izstrādātās mācību programmas, mācot apzināties mūsu tautas kultūras vērtības. Skolotājai vienmēr izdodas atrast audzēkņos viņu stiprās puses, veidojot savstarpēju uzticību. Audzēkņi Dainas nodarbības apmeklē ne tikai, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus ieskaitēs un skatēs, gatavotos konkursiem un izstādēm, bet lai vienkārši gūtu iedvesmu, mieru un ticību savām spējām. Daina Grūnvalde – eleganta, smalkjūtīga un radoša sieviete, kura mākslas pasaulē prot iedvesmot ne tikai audzēkņus, bet arī savus kolēģus.

sandra-breidakaĀdažu novada domes apbalvojumu – Goda rakstu – saņēma Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja SANDRA BREIDAKA.

Sandriņa – tā savu vadītāju mīļi sauc viņas vadītās iestādes darbinieki un arī bērni. Viņa katram cilvēkam piemeklē īpašus vārdus, jo katru cilvēku uzskata par īpašu.  Arī katrs bērns, viņasprāt, ir īpašs. 90. gados, kad viss ’’ juka un bruka’’, Sandra bērniem vienlaikus bija gan audzinātāja, gan auklīte, gan muzikālā audzinātāja, gan veļas pārzine. Sandra strādāja,  vienlaikus pulcinot ap sevi kopā domubiedrus un bijušos bērnudārza darbiniekus. Tā izveidojās Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, kurā šobrīd ir 15 grupas un vairāk nekā 350 bērnu. Katrs, kurš reiz runājis ar Sandriņu, jūtas īpašs, novērtēts, sāk mirdzēt, kā dzirdējis eņģeļu spārnus švīkstam.

gita-bukina_aĀdažu novada domes apbalvojumu – Pateicības rakstu – saņēma SIA „LAIK” pirmsskolas izglītības iestādes PASAKU VALSTĪBA saimniecības vadītāja- pavāre GITA BUKINA.

Gitas sirds siltums un rūpes par bērniem ikdienas darbā, lieliskā humora izjūta, kas aizrauj un iedvesmo kolēģus – viņa ir atradums, kurš no maza pumpura pārvērties ziedā, kas savā skaistumā dalās ar visiem apkārtējiem.  Gita nerimstoši pilnveido savu profesionalitāti, viņa ikdienā māca bērniem veselīga uztura pamatprincipus, kā arī patstāvību un prasmes, gatavojot ar bērniem kopīgas maltītes.

sanda-sile_pasaku-valstibaĀdažu novada domes apbalvojumu – Pateicības rakstu – saņēma SIA „LAIK” pirmsskolas izglītības iestādes PASAKU VALSTĪBA pedagoģe, metodiķe SANDA SĪLE.

Sandas radošumam nav robežu. Viņa veido izglītojošas filmas bērniem par Latvijas skaistākajām vietām, dabas norisēm, sakoptu vidi un cilvēku neapdomīgās rīcības sekām, sižetos reportieru un skolotāju lomās iejūtas bērni paši. Sanda ap sevi pulcē arī citus pirmsskolas pedagogus organizējot izglītojošus seminārus, lai  kopīgi apzinātu bērnu talantus, spētu attīstīt viņu prasmes un iemaņas un veidotu mazo cilvēku par dzīvi mīlošu, darbīgu un radošu personību.

janis-grasisĀdažu novada domes apbalvojumu – Pateicības rakstu – saņēma Ādažu viduskolas atbalsta biedrības biedrs, Ādažu vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētājs JĀNIS GRASIS.

Jānis Grasis Ādažu vidusskolas dzīvē iesaistās jau astoņus gadus, trīs no tiem – kā skolas vecāku padomes priekšsēdētājs. Kopš iesaistīšanās Ādažu vidusskolas atbalsta biedrībā, aktīvi darbojas un piedalās biedrības projektos ne tikai ar padomu, bet arī ar savu darbu brīvajā laikā, ņemot rokās špakteles lāpstiņu un krāsas otas, lai atjaunotu skolas observatoriju. Jānis Grasis ir apvienojis vecākus, skolēnus un skolotājus, viņš ir atradis ceļus, pa kuriem ejot, var sadzirdēt dažādus viedokļus un tomēr atrast kopīgo, lai skolas dzīvi padarītu saprotamāku arī citiem.