Fotokonkursā pirmo vietu iegūst fotogrāfija “Kāpnes debesīs”

27.09.2018.
1. vieta – “Kāpnes debesīs”, foto autors Klāvs Plaudis

Rudenīgās noskaņās noslēdzies fotokonkurss “Mans Ādažu novads”, kas šogad priecēja ar īpaši kuplu dalībnieku skaitu. Kopā konkursā piedalījās 29 dalībnieki ar 111 fotogrāfijām. Sirsnīgs paldies katram konkursa dalībniekam par savu īpašo skatījumu uz Ādažu novadu! Pirmo vietu iegūst fotogrāfija “Kāpnes debesīs”, autors Klāvs Plaudis. Otrās vietas ieguvēja ir fotogrāfija ar nosaukumu “Harmonija”, autore Adriāna Bizika, savukārt trešo vietu iegūst “Varavīksne virs Ādažiem”, autors Alvis Dadzis. Īpašo Mākslas un mūzikas skolas simpātiju balvu iegūst autors Mārtiņš Bertrams.
Iedzīvotāju balsojumā lielāko balsu skaitu un līdz ar to Skatītāju simpātiju balvu izpelnījusies fotogrāfija “Svēteļu svētbrīdis”, autors Rolands Jurēvics. Uzvarētājus apbalvosim Valsts svētku sarīkojumā novembrī. Par ierašanos uz pasākumu sazināsimies ar uzvarētājiem personīgi.

2. vieta – “Harmonija”, foto autore Adriāna Bizika

3. vieta – “Varavīksne virs Ādažiem”, foto autors Alvis Dadzis
Skatītāju simpātija – “Svēteļu svētbrīdis”, foto autors Rolands Jurēvics